Frekvenstavler

A1
N/-

S K D T 9 7 6 4
H B T
R T
K D T 4
  S B 8
  H E 9 8 4
  R E 9 7 2
  K B 8 2
TABLES E 5 3 2
H K 7 6 2
R 5 4 3
K K 9
 S -
H D 5 3
R K D B 8 6
K E 7 6 5 3
Spil A 1
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 4S   10 420   19
2 N 3S   10 170   16
1 S 2S   9 140   10
2 N 3S   9 140   10
1 S 3S   9 140   10
1 Ø 4H   8 100   5
11 N 3S   8   50 -8
1 N 4S   9   50 -8
A2
Ø/NS

S T 5 2
H 8 2
R 8 5 4
K K 7 5 3 2
  S 8 7 3
  H E B T 3
  R E K T
  K B T 9
TABLES E K 9 6 4
H 6 4
R D 7 6 3
K D 6
 S D B
H K D 9 7 5
R B 9 2
K E 8 4
Spil A 2
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 3NT   8 50   12
7 Ø 4S   9 50   12
1 V 3NT   9   400 3
3 Ø 4S   10   420 -1
1 N 2K D 6   500 -6
1 S 2H D 6   500 -6
5 S 2H D 5   800 -13
1 S 2H D 4   1100 -19
A3
S/ØV

S D 9
H T 7 2
R K 6 5 3
K E T 4 2
  S E K T 6 4
  H B 8
  R B 4
  K K D 9 8
TABLES 8 5 3
H E K 9 5 3
R D 9 8
K 7 6
 S B 7 2
H D 6 4
R E T 7 2
K B 5 3
Spil A 3
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
8 V 4S   9 100   12
6 V 2S   9   140 -4
2 V 3S   9   140 -4
1 S 3R D 7   300 -13
3 V 4S   10   620 -17

Spilresultater

A1
N/-

S K D T 9 7 6 4
H B T
R T
K D T 4
  S B 8
  H E 9 8 4
  R E 9 7 2
  K B 8 2
TABLES E 5 3 2
H K 7 6 2
R 5 4 3
K K 9
 S -
H D 5 3
R K D B 8 6
K E 7 6 5 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
N 3S   8   50 -8
2 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
N 3S   8   50 -8
3 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
N 3S   8   50 -8
4 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
N 3S   8   50 -8
5 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 3S   10 170   16
6 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Lars Blakset
Mathias Bruun
Ø 4H   8 100   5
7 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Leif Øgaard
Michael Mulvad
N 3S   9 140   10
8 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Steen Winkler
Claus Sørensen
N 3S   8   50 -8
9 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
N 3S   9 140   10
10 Villy Dam
Otto Dahl
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
N 3S   8   50 -8
11 Jan Petersen
Arne Petersen
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
N 3S   10 170   16
12 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
N 3S   8   50 -8
13 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
S 4S   10 420   19
14 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Bo Engel Olsen
Casper Klink
N 3S   8   50 -8
15 Niels Foged
Steen B. Andersen
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
N 3S   8   50 -8
16 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
N 3S   8   50 -8
17 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
N 4S   9   50 -8
18 Kasper Konow
Michael Askgaard
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
S 3S   9 140   10
19 Bjarne Hansen
Torben Værum
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
S 2S   9 140   10
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Lauge Schäffer
Jens Auken
N 3S   8   50 -8
A2
Ø/NS

S T 5 2
H 8 2
R 8 5 4
K K 7 5 3 2
  S 8 7 3
  H E B T 3
  R E K T
  K B T 9
TABLES E K 9 6 4
H 6 4
R D 7 6 3
K D 6
 S D B
H K D 9 7 5
R B 9 2
K E 8 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
S 2H D 5   800 -13
2 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
S 2H D 4   1100 -19
3 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Ø 4S   10   420 -1
4 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Ø 3NT   8 50   12
5 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Ib Axelsen
Kristian Valsted
S 2H D 5   800 -13
6 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Lars Blakset
Mathias Bruun
S 2H D 5   800 -13
7 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Leif Øgaard
Michael Mulvad
Ø 4S   9 50   12
8 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Steen Winkler
Claus Sørensen
Ø 4S   9 50   12
9 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Ø 4S   9 50   12
10 Villy Dam
Otto Dahl
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ø 4S   9 50   12
11 Jan Petersen
Arne Petersen
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Ø 4S   9 50   12
12 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Ø 4S   10   420 -1
13 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
S 2H D 6   500 -6
14 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Bo Engel Olsen
Casper Klink
S 2H D 5   800 -13
15 Niels Foged
Steen B. Andersen
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
S 2H D 5   800 -13
16 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
N 2K D 6   500 -6
17 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Ø 4S   10   420 -1
18 Kasper Konow
Michael Askgaard
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Ø 4S   9 50   12
19 Bjarne Hansen
Torben Værum
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 3NT   9   400 3
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Lauge Schäffer
Jens Auken
Ø 4S   9 50   12
A3
S/ØV

S D 9
H T 7 2
R K 6 5 3
K E T 4 2
  S E K T 6 4
  H B 8
  R B 4
  K K D 9 8
TABLES 8 5 3
H E K 9 5 3
R D 9 8
K 7 6
 S B 7 2
H D 6 4
R E T 7 2
K B 5 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
V 4S   9 100   12
2 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
V 2S   9   140 -4
3 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
V 4S   9 100   12
4 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
V 4S   9 100   12
5 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Ib Axelsen
Kristian Valsted
V 4S   9 100   12
6 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Lars Blakset
Mathias Bruun
S 3R D 7   300 -13
7 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Leif Øgaard
Michael Mulvad
V 4S   9 100   12
8 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Steen Winkler
Claus Sørensen
V 2S   9   140 -4
9 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
V 3S   9   140 -4
10 Villy Dam
Otto Dahl
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
V 4S   9 100   12
11 Jan Petersen
Arne Petersen
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
V 4S   10   620 -17
12 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
V 4S   10   620 -17
13 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
V 4S   10   620 -17
14 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Bo Engel Olsen
Casper Klink
V 2S   9   140 -4
15 Niels Foged
Steen B. Andersen
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
V 3S   9   140 -4
16 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
V 2S   9   140 -4
17 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
V 4S   9 100   12
18 Kasper Konow
Michael Askgaard
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
V 4S   9 100   12
19 Bjarne Hansen
Torben Værum
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 2S   9   140 -4
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Lauge Schäffer
Jens Auken
V 2S   9   140 -4

Bordresultater

Bord 1
NS 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
ØV 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 S 2H D 5   800 -13
A3 V 4S   9 100   12
Score (NS) : -9 (ØV) : 9
Bord 2
NS 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
ØV 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 S 2H D 4   1100 -19
A3 V 2S   9   140 -4
Score (NS) : -31 (ØV) : 31
Bord 3
NS 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
ØV 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 Ø 4S   10   420 -1
A3 V 4S   9 100   12
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 4
NS 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
ØV 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 Ø 3NT   8 50   12
A3 V 4S   9 100   12
Score (NS) : 16 (ØV) : -16
Bord 5
NS 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   10 170   16
A2 S 2H D 5   800 -13
A3 V 4S   9 100   12
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 6
NS 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
ØV 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 Ø 4H   8 100   5
A2 S 2H D 5   800 -13
A3 S 3R D 7   300 -13
Score (NS) : -21 (ØV) : 21
Bord 7
NS 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
ØV 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   9 140   10
A2 Ø 4S   9 50   12
A3 V 4S   9 100   12
Score (NS) : 34 (ØV) : -34
Bord 8
NS 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
ØV 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 Ø 4S   9 50   12
A3 V 2S   9   140 -4
Score (NS) : 0 (ØV) : 0
Bord 9
NS 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
ØV 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   9 140   10
A2 Ø 4S   9 50   12
A3 V 3S   9   140 -4
Score (NS) : 18 (ØV) : -18
Bord 10
NS 10 Villy Dam - Otto Dahl
ØV 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 Ø 4S   9 50   12
A3 V 4S   9 100   12
Score (NS) : 16 (ØV) : -16
Bord 11
NS 11 Jan Petersen - Arne Petersen
ØV 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   10 170   16
A2 Ø 4S   9 50   12
A3 V 4S   10   620 -17
Score (NS) : 11 (ØV) : -11
Bord 12
NS 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
ØV 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 Ø 4S   10   420 -1
A3 V 4S   10   620 -17
Score (NS) : -26 (ØV) : 26
Bord 13
NS 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
ØV 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 S 4S   10 420   19
A2 S 2H D 6   500 -6
A3 V 4S   10   620 -17
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 14
NS 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
ØV 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 S 2H D 5   800 -13
A3 V 2S   9   140 -4
Score (NS) : -25 (ØV) : 25
Bord 15
NS 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
ØV 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 S 2H D 5   800 -13
A3 V 3S   9   140 -4
Score (NS) : -25 (ØV) : 25
Bord 16
NS 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
ØV 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 N 2K D 6   500 -6
A3 V 2S   9   140 -4
Score (NS) : -18 (ØV) : 18
Bord 17
NS 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
ØV 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 4S   9   50 -8
A2 Ø 4S   10   420 -1
A3 V 4S   9 100   12
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 18
NS 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
ØV 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 S 3S   9 140   10
A2 Ø 4S   9 50   12
A3 V 4S   9 100   12
Score (NS) : 34 (ØV) : -34
Bord 19
NS 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
ØV 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 S 2S   9 140   10
A2 V 3NT   9   400 3
A3 V 2S   9   140 -4
Score (NS) : 9 (ØV) : -9
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 3S   8   50 -8
A2 Ø 4S   9 50   12
A3 V 2S   9   140 -4
Score (NS) : 0 (ØV) : 0

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard