Frekvenstavler

A10
Ø/Alle

S K 2
H 9 2
R E D B 7
K E K 9 5 2
  S D B T 6 3
  H B 7 6 5
  R K 6 5
  K 8
TABLES E 9 7 5 4
H K 4
R 9 4
K B 6 4 3
 S 8
H E D T 8 3
R T 8 3 2
K D T 7
Spil A10
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 4H D 10 790   19
1 N 5K D 11 750   17
1 N 3NT   11 660   15
8 N 3NT   10 630   6
1 N 5R   12 620   -3
2 N 3NT   9 600   -6
2 Ø 4S   8 200   -10
1 N 3K   12 170   -13
1 Ø 3S   8 100   -15
1 N 5R   10   100 -17
1 V 2S D 8   670 -19
A11
S/-

S D 8 3 2
H 9 4
R K T 6
K 9 6 5 2
  S E K 9
  H T 6 3
  R E 9 8 7 5 3
  K 7
TABLES B 7
H E 7 2
R D B 4 2
K K D B 8
 S T 6 5 4
H K D B 8 5
R -
K E T 4 3
Spil A11
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
11 Ø 3NT   7 100   8
1 V 5R   9 100   8
2 Ø 2NT   7 50   -8
2 V 4R   9 50   -8
2 V 3R   9   110 -15
1 Ø 3R   9   110 -15
1 S 4S D 7   500 -19
A12
V/NS

S K B 9 6 4
H E 7 3
R B T 7 2
K T
  S D T 7 5
  H K D B T
  R K 8
  K E 3 2
TABLES E 3 2
H 5 4
R E D 6 5 4 3
K 9 5
 S 8
H 9 8 6 2
R 9
K K D B 8 7 6 4
Spil A12
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
2 V 3NT   8 50   17
1 V 4NT   9 50   17
1 Ø 3R   10   130 13
1 Ø 3NT   9   400 8
3 V 3NT   9   400 8
2 Ø 3NT   10   430 -4
6 V 3NT   10   430 -4
3 V 3NT   11   460 -15
1 S 3K D 7   500 -19

Spilresultater

A10
Ø/Alle

S K 2
H 9 2
R E D B 7
K E K 9 5 2
  S D B T 6 3
  H B 7 6 5
  R K 6 5
  K 8
TABLES E 9 7 5 4
H K 4
R 9 4
K B 6 4 3
 S 8
H E D T 8 3
R T 8 3 2
K D T 7
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 3NT   10 630   6
2 Lars Blakset
Mathias Bruun
Paul Hansen
Henrik Ipsen
N 3NT   10 630   6
3 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Ø 4S   8 200   -10
4 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Steen Winkler
Claus Sørensen
Ø 3S   8 100   -15
5 Jan Petersen
Arne Petersen
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
N 3K   12 170   -13
6 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
S 4H D 10 790   19
7 Villy Dam
Otto Dahl
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
N 3NT   10 630   6
8 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Bjarne Hansen
Torben Værum
N 3NT   9 600   -6
9 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
N 3NT   9 600   -6
10 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Kasper Konow
Michael Askgaard
N 5R   10   100 -17
11 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
N 3NT   10 630   6
12 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
N 3NT   10 630   6
13 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
N 3NT   10 630   6
14 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
N 5K D 11 750   17
15 Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
N 3NT   10 630   6
16 Niels Foged
Steen B. Andersen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
N 3NT   11 660   15
17 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
V 2S D 8   670 -19
18 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
N 5R   12 620   -3
19 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Lauge Schäffer
Jens Auken
Ø 4S   8 200   -10
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
N 3NT   10 630   6
A11
S/-

S D 8 3 2
H 9 4
R K T 6
K 9 6 5 2
  S E K 9
  H T 6 3
  R E 9 8 7 5 3
  K 7
TABLES B 7
H E 7 2
R D B 4 2
K K D B 8
 S T 6 5 4
H K D B 8 5
R -
K E T 4 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Ib Axelsen
Kristian Valsted
Ø 2NT   7 50   -8
2 Lars Blakset
Mathias Bruun
Paul Hansen
Henrik Ipsen
Ø 2NT   7 50   -8
3 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
V 4R   9 50   -8
4 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Steen Winkler
Claus Sørensen
Ø 3NT   7 100   8
5 Jan Petersen
Arne Petersen
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
V 3R   9   110 -15
6 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ø 3NT   7 100   8
7 Villy Dam
Otto Dahl
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Ø 3NT   7 100   8
8 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Bjarne Hansen
Torben Værum
Ø 3R   9   110 -15
9 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
V 3R   9   110 -15
10 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Kasper Konow
Michael Askgaard
Ø 3NT   7 100   8
11 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Ø 3NT   7 100   8
12 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Ø 3NT   7 100   8
13 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Ø 3NT   7 100   8
14 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Ø 3NT   7 100   8
15 Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
V 4R   9 50   -8
16 Niels Foged
Steen B. Andersen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Ø 3NT   7 100   8
17 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
V 5R   9 100   8
18 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
S 4S D 7   500 -19
19 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Lauge Schäffer
Jens Auken
Ø 3NT   7 100   8
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Ø 3NT   7 100   8
A12
V/NS

S K B 9 6 4
H E 7 3
R B T 7 2
K T
  S D T 7 5
  H K D B T
  R K 8
  K E 3 2
TABLES E 3 2
H 5 4
R E D 6 5 4 3
K 9 5
 S 8
H 9 8 6 2
R 9
K K D B 8 7 6 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Ib Axelsen
Kristian Valsted
V 3NT   9   400 8
2 Lars Blakset
Mathias Bruun
Paul Hansen
Henrik Ipsen
V 3NT   8 50   17
3 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
V 4NT   9 50   17
4 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Steen Winkler
Claus Sørensen
Ø 3R   10   130 13
5 Jan Petersen
Arne Petersen
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
V 3NT   10   430 -4
6 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
V 3NT   10   430 -4
7 Villy Dam
Otto Dahl
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
S 3K D 7   500 -19
8 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Bjarne Hansen
Torben Værum
V 3NT   11   460 -15
9 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
V 3NT   8 50   17
10 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Kasper Konow
Michael Askgaard
Ø 3NT   10   430 -4
11 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Ø 3NT   9   400 8
12 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
V 3NT   11   460 -15
13 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
V 3NT   10   430 -4
14 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
V 3NT   9   400 8
15 Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
V 3NT   10   430 -4
16 Niels Foged
Steen B. Andersen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Ø 3NT   10   430 -4
17 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
V 3NT   10   430 -4
18 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
V 3NT   9   400 8
19 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Lauge Schäffer
Jens Auken
V 3NT   10   430 -4
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
V 3NT   11   460 -15

Bordresultater

Bord 1
NS 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   10 630   6
A11 Ø 2NT   7 50   -8
A12 V 3NT   9   400 8
Score (NS) : 6 (ØV) : -6
Bord 2
NS 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
ØV 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   10 630   6
A11 Ø 2NT   7 50   -8
A12 V 3NT   8 50   17
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 3
NS 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
ØV 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 Ø 4S   8 200   -10
A11 V 4R   9 50   -8
A12 V 4NT   9 50   17
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 4
NS 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
ØV 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 Ø 3S   8 100   -15
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 Ø 3R   10   130 13
Score (NS) : 6 (ØV) : -6
Bord 5
NS 11 Jan Petersen - Arne Petersen
ØV 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3K   12 170   -13
A11 V 3R   9   110 -15
A12 V 3NT   10   430 -4
Score (NS) : -32 (ØV) : 32
Bord 6
NS 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
ØV 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 S 4H D 10 790   19
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 V 3NT   10   430 -4
Score (NS) : 23 (ØV) : -23
Bord 7
NS 10 Villy Dam - Otto Dahl
ØV 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   10 630   6
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 S 3K D 7   500 -19
Score (NS) : -5 (ØV) : 5
Bord 8
NS 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
ØV 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   9 600   -6
A11 Ø 3R   9   110 -15
A12 V 3NT   11   460 -15
Score (NS) : -36 (ØV) : 36
Bord 9
NS 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
ØV 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   9 600   -6
A11 V 3R   9   110 -15
A12 V 3NT   8 50   17
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 10
NS 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
ØV 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 5R   10   100 -17
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 Ø 3NT   10   430 -4
Score (NS) : -13 (ØV) : 13
Bord 11
NS 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
ØV 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   10 630   6
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 Ø 3NT   9   400 8
Score (NS) : 22 (ØV) : -22
Bord 12
NS 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
ØV 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   10 630   6
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 V 3NT   11   460 -15
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 13
NS 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
ØV 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   10 630   6
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 V 3NT   10   430 -4
Score (NS) : 10 (ØV) : -10
Bord 14
NS 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
ØV 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 5K D 11 750   17
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 V 3NT   9   400 8
Score (NS) : 33 (ØV) : -33
Bord 15
NS 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
ØV 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   10 630   6
A11 V 4R   9 50   -8
A12 V 3NT   10   430 -4
Score (NS) : -6 (ØV) : 6
Bord 16
NS 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
ØV 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   11 660   15
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 Ø 3NT   10   430 -4
Score (NS) : 19 (ØV) : -19
Bord 17
NS 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
ØV 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 V 2S D 8   670 -19
A11 V 5R   9 100   8
A12 V 3NT   10   430 -4
Score (NS) : -15 (ØV) : 15
Bord 18
NS 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
ØV 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 5R   12 620   -3
A11 S 4S D 7   500 -19
A12 V 3NT   9   400 8
Score (NS) : -14 (ØV) : 14
Bord 19
NS 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
ØV 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 Ø 4S   8 200   -10
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 V 3NT   10   430 -4
Score (NS) : -6 (ØV) : 6
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A10 N 3NT   10 630   6
A11 Ø 3NT   7 100   8
A12 V 3NT   11   460 -15
Score (NS) : -1 (ØV) : 1

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard