Frekvenstavler

A22
Ø/ØV

S K D B 7 3
H 8 7 3
R 5 2
K 9 6 5
  S E 5
  H K 9 5 2
  R D B 7 3
  K K 8 7
TABLES T 6 4
H E D T 6
R 8 6
K D T 4 2
 S 9 8 2
H B 4
R E K T 9 4
K E B 3
Spil A22
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
3 N 2S   9 140   8
8 S 2S   9 140   8
1 N 3S   9 140   8
1 N 2S   8 110   -6
1 S 2S   8 110   -6
2 N 2S   7   50 -13
1 S 2S   7   50 -13
2 N 3S   8   50 -13
1 N 3S   6   150 -19
A23
S/Alle

S 5
H E D T 6 5 3
R K 6 4 3 2
K 8
  S E K B 8 6 3
  H 4
  R D 5
  K E D B 3
TABLES 9 7
H B 9 7
R T 9 8
K K 9 6 5 4
 S D T 4 2
H K 8 2
R E B 7
K T 7 2
Spil A23
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 4H D 10 790   19
1 N 5H   12 680   17
1 S 4H   11 650   15
2 N 4H   10 620   10
2 S 4H   10 620   10
1 Ø 4K   9 100   4
1 V 3S   8 100   4
1 N 5H   10   100 1
3 V 3S   9   140 -3
1 V 2S   10   170 -7
1 N 5H D 10   200 -9
1 V 5K   11   600 -11
1 V 4S   10   620 -13
1 V 3S D 9   730 -15
1 V 3S D 10   930 -17
1 V 4S D 11   990 -19
A24
V/-

S 6
H B 9 8 7 5
R T 5 4 3
K E K 8
  S D 9
  H E K D
  R K 6 2
  K D B 9 6 2
TABLES E K T 5 4 2
H 6 4 3 2
R E 7
K 4
 S B 8 7 3
H T
R D B 9 8
K T 7 5 3
Spil A24
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 6S D 11 100   19
1 V 6S   11 50   17
1 Ø 4S   10   420 15
6 V 3NT   10   430 8
4 V 4S   11   450 -9
7 Ø 4S   11   450 -9

Spilresultater

A22
Ø/ØV

S K D B 7 3
H 8 7 3
R 5 2
K 9 6 5
  S E 5
  H K 9 5 2
  R D B 7 3
  K K 8 7
TABLES T 6 4
H E D T 6
R 8 6
K D T 4 2
 S 9 8 2
H B 4
R E K T 9 4
K E B 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
S 2S   9 140   8
2 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
S 2S   9 140   8
3 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
N 3S   6   150 -19
4 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
N 2S   8 110   -6
5 Niels Foged
Steen B. Andersen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
S 2S   9 140   8
6 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Bo Engel Olsen
Casper Klink
S 2S   9 140   8
7 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
N 2S   7   50 -13
8 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
N 3S   9 140   8
9 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
S 2S   7   50 -13
10 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Paul Hansen
Henrik Ipsen
N 3S   8   50 -13
11 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
S 2S   9 140   8
12 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
N 2S   9 140   8
13 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Jan Petersen
Arne Petersen
N 2S   9 140   8
14 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
S 2S   9 140   8
15 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Villy Dam
Otto Dahl
S 2S   9 140   8
16 Bjarne Hansen
Torben Værum
Ib Axelsen
Kristian Valsted
S 2S   9 140   8
17 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Lars Blakset
Mathias Bruun
N 3S   8   50 -13
18 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Kasper Konow
Michael Askgaard
N 2S   9 140   8
19 Steen Winkler
Claus Sørensen
Lauge Schäffer
Jens Auken
S 2S   8 110   -6
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
N 2S   7   50 -13
A23
S/Alle

S 5
H E D T 6 5 3
R K 6 4 3 2
K 8
  S E K B 8 6 3
  H 4
  R D 5
  K E D B 3
TABLES 9 7
H B 9 7
R T 9 8
K K 9 6 5 4
 S D T 4 2
H K 8 2
R E B 7
K T 7 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
V 3S   9   140 -3
2 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
N 4H   10 620   10
3 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
N 5H   10   100 1
4 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
V 3S D 10   930 -17
5 Niels Foged
Steen B. Andersen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
V 3S   9   140 -3
6 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Bo Engel Olsen
Casper Klink
V 4S D 11   990 -19
7 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
N 4H   10 620   10
8 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
V 3S   8 100   4
9 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
V 3S D 9   730 -15
10 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Paul Hansen
Henrik Ipsen
S 4H   11 650   15
11 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
S 4H   10 620   10
12 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
V 4S   10   620 -13
13 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Jan Petersen
Arne Petersen
N 5H   12 680   17
14 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
S 4H   10 620   10
15 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Villy Dam
Otto Dahl
V 3S   9   140 -3
16 Bjarne Hansen
Torben Værum
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 5H D 10   200 -9
17 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Lars Blakset
Mathias Bruun
S 4H D 10 790   19
18 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Kasper Konow
Michael Askgaard
V 2S   10   170 -7
19 Steen Winkler
Claus Sørensen
Lauge Schäffer
Jens Auken
Ø 4K   9 100   4
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
V 5K   11   600 -11
A24
V/-

S 6
H B 9 8 7 5
R T 5 4 3
K E K 8
  S D 9
  H E K D
  R K 6 2
  K D B 9 6 2
TABLES E K T 5 4 2
H 6 4 3 2
R E 7
K 4
 S B 8 7 3
H T
R D B 9 8
K T 7 5 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Ø 4S   11   450 -9
2 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
V 4S   11   450 -9
3 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Ø 4S   11   450 -9
4 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
V 4S   11   450 -9
5 Niels Foged
Steen B. Andersen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Ø 4S   11   450 -9
6 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Bo Engel Olsen
Casper Klink
V 3NT   10   430 8
7 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
V 4S   11   450 -9
8 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Ø 4S   11   450 -9
9 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
V 4S   11   450 -9
10 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Paul Hansen
Henrik Ipsen
V 3NT   10   430 8
11 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Ø 4S   10   420 15
12 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
V 3NT   10   430 8
13 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Jan Petersen
Arne Petersen
V 3NT   10   430 8
14 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Ø 6S D 11 100   19
15 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Villy Dam
Otto Dahl
Ø 4S   11   450 -9
16 Bjarne Hansen
Torben Værum
Ib Axelsen
Kristian Valsted
Ø 4S   11   450 -9
17 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Lars Blakset
Mathias Bruun
V 3NT   10   430 8
18 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Kasper Konow
Michael Askgaard
Ø 4S   11   450 -9
19 Steen Winkler
Claus Sørensen
Lauge Schäffer
Jens Auken
V 6S   11 50   17
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
V 3NT   10   430 8

Bordresultater

Bord 1
NS 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
ØV 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   9 140   8
A23 V 3S   9   140 -3
A24 Ø 4S   11   450 -9
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 2
NS 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
ØV 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   9 140   8
A23 N 4H   10 620   10
A24 V 4S   11   450 -9
Score (NS) : 9 (ØV) : -9
Bord 3
NS 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
ØV 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 3S   6   150 -19
A23 N 5H   10   100 1
A24 Ø 4S   11   450 -9
Score (NS) : -27 (ØV) : 27
Bord 4
NS 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
ØV 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 2S   8 110   -6
A23 V 3S D 10   930 -17
A24 V 4S   11   450 -9
Score (NS) : -32 (ØV) : 32
Bord 5
NS 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
ØV 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   9 140   8
A23 V 3S   9   140 -3
A24 Ø 4S   11   450 -9
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 6
NS 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
ØV 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   9 140   8
A23 V 4S D 11   990 -19
A24 V 3NT   10   430 8
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 7
NS 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
ØV 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 2S   7   50 -13
A23 N 4H   10 620   10
A24 V 4S   11   450 -9
Score (NS) : -12 (ØV) : 12
Bord 8
NS 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
ØV 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 3S   9 140   8
A23 V 3S   8 100   4
A24 Ø 4S   11   450 -9
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 9
NS 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
ØV 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   7   50 -13
A23 V 3S D 9   730 -15
A24 V 4S   11   450 -9
Score (NS) : -37 (ØV) : 37
Bord 10
NS 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
ØV 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 3S   8   50 -13
A23 S 4H   11 650   15
A24 V 3NT   10   430 8
Score (NS) : 10 (ØV) : -10
Bord 11
NS 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
ØV 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   9 140   8
A23 S 4H   10 620   10
A24 Ø 4S   10   420 15
Score (NS) : 33 (ØV) : -33
Bord 12
NS 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
ØV 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 2S   9 140   8
A23 V 4S   10   620 -13
A24 V 3NT   10   430 8
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 13
NS 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
ØV 11 Jan Petersen - Arne Petersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 2S   9 140   8
A23 N 5H   12 680   17
A24 V 3NT   10   430 8
Score (NS) : 33 (ØV) : -33
Bord 14
NS 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
ØV 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   9 140   8
A23 S 4H   10 620   10
A24 Ø 6S D 11 100   19
Score (NS) : 37 (ØV) : -37
Bord 15
NS 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
ØV 10 Villy Dam - Otto Dahl
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   9 140   8
A23 V 3S   9   140 -3
A24 Ø 4S   11   450 -9
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 16
NS 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   9 140   8
A23 N 5H D 10   200 -9
A24 Ø 4S   11   450 -9
Score (NS) : -10 (ØV) : 10
Bord 17
NS 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
ØV 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 3S   8   50 -13
A23 S 4H D 10 790   19
A24 V 3NT   10   430 8
Score (NS) : 14 (ØV) : -14
Bord 18
NS 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
ØV 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 2S   9 140   8
A23 V 2S   10   170 -7
A24 Ø 4S   11   450 -9
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 19
NS 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
ØV 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 S 2S   8 110   -6
A23 Ø 4K   9 100   4
A24 V 6S   11 50   17
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A22 N 2S   7   50 -13
A23 V 5K   11   600 -11
A24 V 3NT   10   430 8
Score (NS) : -16 (ØV) : 16

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard