Frekvenstavler

B1
N/-

S K 8 7 6
H 9 4 2
R E T 9
K 9 8 3
  S D
  H B T 8 6 5 3
  R D 8 6 5
  K E B
TABLES E 9 4 2
H K D
R B 2
K K D T 6 5
 S B T 5 3
H E 7
R K 7 4 3
K 7 4 2
Spil B 1
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 3K   8 50   19
1 V 3H   10   170 14
3 V 2H   10   170 14
1 V 2H   12   230 9
1 Ø 4H   10   420 -1
8 V 4H   10   420 -1
1 V 4H   11   450 -13
2 Ø 4H   11   450 -13
2 V 4H   12   480 -18
B2
Ø/NS

S E D 8
H E B T
R B 9 5
K E 8 7 4
  S K T 7 6
  H D 7 6 5 4 3
  R 4 3
  K B
TABLES 4 2
H K 9 8 2
R E D 7
K K 6 5 3
 S B 9 5 3
H -
R K T 8 6 2
K D T 9 2
Spil B 2
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 3S D 9 730   19
1 V 4H D 7 500   16
1 Ø 4H D 7 500   16
1 V 4H D 8 300   11
2 Ø 4H D 8 300   11
1 V 4H   7 150   7
1 V 4H   8 100   2
2 Ø 3H   7 100   2
1 Ø 3H D 8 100   2
2 V 3H   8 50   -9
1 Ø 2H   7 50   -9
4 Ø 3H   8 50   -9
1 N 4S D 9   200 -18
1 S 5R D 10   200 -18
B3
S/ØV

S E B T 9 8 4 2
H -
R D 8 5 2
K 7 6
  S -
  H D T 9 8 7 3
  R T 9 7
  K D 4 3 2
TABLES D 7 5
H K 6 5 2
R K B 3
K E K 9
 S K 6 3
H E B 4
R E 6 4
K B T 8 5
Spil B 3
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
2 N 4S D 10 590   17
1 S 4S D 10 590   17
1 N 4S   11 450   12
1 S 4S   11 450   12
7 N 4S   10 420   0
3 S 4S   10 420   0
4 N 4S   9   50 -14
1 N 5S D 10   100 -19

Spilresultater

B1
N/-

S K 8 7 6
H 9 4 2
R E T 9
K 9 8 3
  S D
  H B T 8 6 5 3
  R D 8 6 5
  K E B
TABLES E 9 4 2
H K D
R B 2
K K D T 6 5
 S B T 5 3
H E 7
R K 7 4 3
K 7 4 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Bo Engel Olsen
Casper Klink
V 4H   10   420 -1
2 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Ø 4H   11   450 -13
3 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
V 4H   12   480 -18
4 Jan Petersen
Arne Petersen
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
V 3H   10   170 14
5 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
V 4H   10   420 -1
6 Villy Dam
Otto Dahl
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 2H   10   170 14
7 Bjarne Hansen
Torben Værum
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
V 2H   10   170 14
8 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
V 4H   10   420 -1
9 Kasper Konow
Michael Askgaard
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
V 4H   10   420 -1
10 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Ø 3K   8 50   19
11 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Ib Axelsen
Kristian Valsted
V 2H   10   170 14
12 Lars Blakset
Mathias Bruun
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Ø 4H   11   450 -13
13 Leif Øgaard
Michael Mulvad
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
V 2H   12   230 9
14 Steen Winkler
Claus Sørensen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
V 4H   10   420 -1
15 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Niels Foged
Steen B. Andersen
V 4H   11   450 -13
16 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ø 4H   10   420 -1
17 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
V 4H   10   420 -1
18 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
V 4H   12   480 -18
19 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Lauge Schäffer
Jens Auken
V 4H   10   420 -1
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
V 4H   10   420 -1
B2
Ø/NS

S E D 8
H E B T
R B 9 5
K E 8 7 4
  S K T 7 6
  H D 7 6 5 4 3
  R 4 3
  K B
TABLES 4 2
H K 9 8 2
R E D 7
K K 6 5 3
 S B 9 5 3
H -
R K T 8 6 2
K D T 9 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Bo Engel Olsen
Casper Klink
Ø 4H D 7 500   16
2 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Ø 3H   8 50   -9
3 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Ø 3H   8 50   -9
4 Jan Petersen
Arne Petersen
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Ø 3H D 8 100   2
5 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Ø 3H   8 50   -9
6 Villy Dam
Otto Dahl
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
S 3S D 9 730   19
7 Bjarne Hansen
Torben Værum
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
V 4H   8 100   2
8 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ø 4H D 8 300   11
9 Kasper Konow
Michael Askgaard
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Ø 3H   7 100   2
10 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
S 5R D 10   200 -18
11 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Ib Axelsen
Kristian Valsted
Ø 2H   7 50   -9
12 Lars Blakset
Mathias Bruun
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
N 4S D 9   200 -18
13 Leif Øgaard
Michael Mulvad
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
V 4H D 7 500   16
14 Steen Winkler
Claus Sørensen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Ø 4H D 8 300   11
15 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Niels Foged
Steen B. Andersen
V 4H   7 150   7
16 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ø 3H   8 50   -9
17 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
V 4H D 8 300   11
18 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
V 3H   8 50   -9
19 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Lauge Schäffer
Jens Auken
V 3H   8 50   -9
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Ø 3H   7 100   2
B3
S/ØV

S E B T 9 8 4 2
H -
R D 8 5 2
K 7 6
  S -
  H D T 9 8 7 3
  R T 9 7
  K D 4 3 2
TABLES D 7 5
H K 6 5 2
R K B 3
K E K 9
 S K 6 3
H E B 4
R E 6 4
K B T 8 5
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Bo Engel Olsen
Casper Klink
S 4S   11 450   12
2 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
N 4S   9   50 -14
3 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
N 4S   10 420   0
4 Jan Petersen
Arne Petersen
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
N 4S   10 420   0
5 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
N 4S   10 420   0
6 Villy Dam
Otto Dahl
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
S 4S   10 420   0
7 Bjarne Hansen
Torben Værum
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
N 4S   11 450   12
8 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
N 4S   10 420   0
9 Kasper Konow
Michael Askgaard
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
S 4S D 10 590   17
10 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
S 4S   10 420   0
11 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 4S   9   50 -14
12 Lars Blakset
Mathias Bruun
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
N 4S   10 420   0
13 Leif Øgaard
Michael Mulvad
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
N 4S   10 420   0
14 Steen Winkler
Claus Sørensen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
N 5S D 10   100 -19
15 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Niels Foged
Steen B. Andersen
N 4S D 10 590   17
16 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
N 4S   10 420   0
17 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
N 4S D 10 590   17
18 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
N 4S   9   50 -14
19 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Lauge Schäffer
Jens Auken
S 4S   10 420   0
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
N 4S   9   50 -14

Bordresultater

Bord 1
NS 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
ØV 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   10   420 -1
B2 Ø 4H D 7 500   16
B3 S 4S   11 450   12
Score (NS) : 27 (ØV) : -27
Bord 2
NS 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
ØV 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 Ø 4H   11   450 -13
B2 Ø 3H   8 50   -9
B3 N 4S   9   50 -14
Score (NS) : -36 (ØV) : 36
Bord 3
NS 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
ØV 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   12   480 -18
B2 Ø 3H   8 50   -9
B3 N 4S   10 420   0
Score (NS) : -27 (ØV) : 27
Bord 4
NS 11 Jan Petersen - Arne Petersen
ØV 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 3H   10   170 14
B2 Ø 3H D 8 100   2
B3 N 4S   10 420   0
Score (NS) : 16 (ØV) : -16
Bord 5
NS 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
ØV 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   10   420 -1
B2 Ø 3H   8 50   -9
B3 N 4S   10 420   0
Score (NS) : -10 (ØV) : 10
Bord 6
NS 10 Villy Dam - Otto Dahl
ØV 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 2H   10   170 14
B2 S 3S D 9 730   19
B3 S 4S   10 420   0
Score (NS) : 33 (ØV) : -33
Bord 7
NS 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
ØV 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 2H   10   170 14
B2 V 4H   8 100   2
B3 N 4S   11 450   12
Score (NS) : 28 (ØV) : -28
Bord 8
NS 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
ØV 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   10   420 -1
B2 Ø 4H D 8 300   11
B3 N 4S   10 420   0
Score (NS) : 10 (ØV) : -10
Bord 9
NS 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
ØV 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   10   420 -1
B2 Ø 3H   7 100   2
B3 S 4S D 10 590   17
Score (NS) : 18 (ØV) : -18
Bord 10
NS 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
ØV 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 Ø 3K   8 50   19
B2 S 5R D 10   200 -18
B3 S 4S   10 420   0
Score (NS) : 1 (ØV) : -1
Bord 11
NS 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 2H   10   170 14
B2 Ø 2H   7 50   -9
B3 N 4S   9   50 -14
Score (NS) : -9 (ØV) : 9
Bord 12
NS 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
ØV 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 Ø 4H   11   450 -13
B2 N 4S D 9   200 -18
B3 N 4S   10 420   0
Score (NS) : -31 (ØV) : 31
Bord 13
NS 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
ØV 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 2H   12   230 9
B2 V 4H D 7 500   16
B3 N 4S   10 420   0
Score (NS) : 25 (ØV) : -25
Bord 14
NS 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
ØV 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   10   420 -1
B2 Ø 4H D 8 300   11
B3 N 5S D 10   100 -19
Score (NS) : -9 (ØV) : 9
Bord 15
NS 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
ØV 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   11   450 -13
B2 V 4H   7 150   7
B3 N 4S D 10 590   17
Score (NS) : 11 (ØV) : -11
Bord 16
NS 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
ØV 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 Ø 4H   10   420 -1
B2 Ø 3H   8 50   -9
B3 N 4S   10 420   0
Score (NS) : -10 (ØV) : 10
Bord 17
NS 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
ØV 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   10   420 -1
B2 V 4H D 8 300   11
B3 N 4S D 10 590   17
Score (NS) : 27 (ØV) : -27
Bord 18
NS 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
ØV 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   12   480 -18
B2 V 3H   8 50   -9
B3 N 4S   9   50 -14
Score (NS) : -41 (ØV) : 41
Bord 19
NS 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
ØV 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   10   420 -1
B2 V 3H   8 50   -9
B3 S 4S   10 420   0
Score (NS) : -10 (ØV) : 10
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B1 V 4H   10   420 -1
B2 Ø 3H   7 100   2
B3 N 4S   9   50 -14
Score (NS) : -13 (ØV) : 13

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard