Frekvenstavler

B4
V/Alle

S 7 6
H K B 5
R E B T 9 6
K T 6 3
  S E K D 3
  H E T
  R K 5
  K E K 9 4 2
TABLES 5 2
H 6 4 3
R D 8 7 3 2
K B 8 5
 S B T 9 8 4
H D 9 8 7 2
R 4
K D 7
Spil B 4
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 2NT   11   210 19
6 V 3NT   9   600 12
5 V 3NT   10   630 1
5 V 3NT   11   660 -9
2 V 3NT   12   690 -16
1 Ø 3R R 9   840 -19
B5
N/NS

S 3 2
H E K D B 7
R 9 8
K D 5 4 3
  S D B 6
  H 9 8 6 3 2
  R D 5
  K B T 9
TABLES K T 8 7 5
H T 5
R K B 4 2
K E K
 S E 9 4
H 4
R E T 7 6 3
K 8 7 6 2
Spil B 5
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 4K   10 130   19
1 N 3K   9 110   17
3 Ø 3S D 8 100   13
2 Ø 3S   8 50   8
1 S 3R   8   100 4
1 N 3H   8   100 4
3 Ø 2S   8   110 -1
4 Ø 2S   9   140 -8
1 N 4H   7   300 -13
1 Ø 2S D 8   470 -15
2 Ø 3S D 9   530 -18
B6
Ø/ØV

S K 5
H K B T 9
R E D 7
K K 7 6 2
  S E 9 6 3 2
  H D 4 3
  R K 9
  K E B 5
TABLES D B T
H E 8 6 2
R 6 5 4 2
K 8 4
 S 8 7 4
H 7 5
R B T 8 3
K D T 9 3
Spil B 6
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 3K D 9 470   19
1 V 2H   5 300   17
1 V 3S   7 200   15
2 N 3K   9 110   11
1 S 3K   9 110   11
1 V 3S   8 100   5
1 V 2S   7 100   5
1 Ø 2S   7 100   5
2 N 3K   8   50 -1
1 N 1NT   6   50 -1
1 N 3K D 8   100 -5
6 V 2S   8   110 -12
1 V 2S   9   140 -19

Spilresultater

B4
V/Alle

S 7 6
H K B 5
R E B T 9 6
K T 6 3
  S E K D 3
  H E T
  R K 5
  K E K 9 4 2
TABLES 5 2
H 6 4 3
R D 8 7 3 2
K B 8 5
 S B T 9 8 4
H D 9 8 7 2
R 4
K D 7
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
V 3NT   9   600 12
2 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
V 3NT   10   630 1
3 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Paul Hansen
Henrik Ipsen
V 3NT   10   630 1
4 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
V 3NT   9   600 12
5 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 3NT   11   660 -9
6 Jan Petersen
Arne Petersen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
V 3NT   11   660 -9
7 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
V 3NT   9   600 12
8 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Villy Dam
Otto Dahl
V 3NT   12   690 -16
9 Bjarne Hansen
Torben Værum
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
V 2NT   11   210 19
10 Ib Axelsen
Kristian Valsted
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ø 3R R 9   840 -19
11 Kasper Konow
Michael Askgaard
Lars Blakset
Mathias Bruun
V 3NT   9   600 12
12 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
V 3NT   11   660 -9
13 Steen Winkler
Claus Sørensen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
V 3NT   11   660 -9
14 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
V 3NT   11   660 -9
15 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
V 3NT   9   600 12
16 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
V 3NT   9   600 12
17 Niels Foged
Steen B. Andersen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
V 3NT   10   630 1
18 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
V 3NT   10   630 1
19 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Lauge Schäffer
Jens Auken
V 3NT   12   690 -16
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
V 3NT   10   630 1
B5
N/NS

S 3 2
H E K D B 7
R 9 8
K D 5 4 3
  S D B 6
  H 9 8 6 3 2
  R D 5
  K B T 9
TABLES K T 8 7 5
H T 5
R K B 4 2
K E K
 S E 9 4
H 4
R E T 7 6 3
K 8 7 6 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Ø 2S D 8   470 -15
2 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
N 4K   10 130   19
3 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Paul Hansen
Henrik Ipsen
Ø 3S D 8 100   13
4 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
N 3H   8   100 4
5 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Ø 2S   8   110 -1
6 Jan Petersen
Arne Petersen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Ø 2S   9   140 -8
7 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
N 4H   7   300 -13
8 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Villy Dam
Otto Dahl
Ø 3S D 8 100   13
9 Bjarne Hansen
Torben Værum
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Ø 3S   8 50   8
10 Ib Axelsen
Kristian Valsted
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ø 2S   9   140 -8
11 Kasper Konow
Michael Askgaard
Lars Blakset
Mathias Bruun
Ø 3S   8 50   8
12 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
S 3R   8   100 4
13 Steen Winkler
Claus Sørensen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Ø 3S D 8 100   13
14 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Ø 2S   9   140 -8
15 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Ø 2S   9   140 -8
16 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Ø 2S   8   110 -1
17 Niels Foged
Steen B. Andersen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
N 3K   9 110   17
18 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Ø 3S D 9   530 -18
19 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Lauge Schäffer
Jens Auken
Ø 3S D 9   530 -18
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Ø 2S   8   110 -1
B6
Ø/ØV

S K 5
H K B T 9
R E D 7
K K 7 6 2
  S E 9 6 3 2
  H D 4 3
  R K 9
  K E B 5
TABLES D B T
H E 8 6 2
R 6 5 4 2
K 8 4
 S 8 7 4
H 7 5
R B T 8 3
K D T 9 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
S 3K   9 110   11
2 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
V 2S   7 100   5
3 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Paul Hansen
Henrik Ipsen
N 3K   8   50 -1
4 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
N 3K   9 110   11
5 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 3S   7 200   15
6 Jan Petersen
Arne Petersen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
V 2S   8   110 -12
7 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
N 3K D 8   100 -5
8 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Villy Dam
Otto Dahl
N 3K   8   50 -1
9 Bjarne Hansen
Torben Værum
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
V 2H   5 300   17
10 Ib Axelsen
Kristian Valsted
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
N 1NT   6   50 -1
11 Kasper Konow
Michael Askgaard
Lars Blakset
Mathias Bruun
V 2S   8   110 -12
12 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
V 3S   8 100   5
13 Steen Winkler
Claus Sørensen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
V 2S   8   110 -12
14 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
V 2S   8   110 -12
15 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
N 3K D 9 470   19
16 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
V 2S   8   110 -12
17 Niels Foged
Steen B. Andersen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
N 3K   9 110   11
18 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Ø 2S   7 100   5
19 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Lauge Schäffer
Jens Auken
V 2S   9   140 -19
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
V 2S   8   110 -12

Bordresultater

Bord 1
NS 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
ØV 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   9   600 12
B5 Ø 2S D 8   470 -15
B6 S 3K   9 110   11
Score (NS) : 8 (ØV) : -8
Bord 2
NS 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
ØV 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   10   630 1
B5 N 4K   10 130   19
B6 V 2S   7 100   5
Score (NS) : 25 (ØV) : -25
Bord 3
NS 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
ØV 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   10   630 1
B5 Ø 3S D 8 100   13
B6 N 3K   8   50 -1
Score (NS) : 13 (ØV) : -13
Bord 4
NS 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
ØV 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   9   600 12
B5 N 3H   8   100 4
B6 N 3K   9 110   11
Score (NS) : 27 (ØV) : -27
Bord 5
NS 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
ØV 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   11   660 -9
B5 Ø 2S   8   110 -1
B6 V 3S   7 200   15
Score (NS) : 5 (ØV) : -5
Bord 6
NS 11 Jan Petersen - Arne Petersen
ØV 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   11   660 -9
B5 Ø 2S   9   140 -8
B6 V 2S   8   110 -12
Score (NS) : -29 (ØV) : 29
Bord 7
NS 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
ØV 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   9   600 12
B5 N 4H   7   300 -13
B6 N 3K D 8   100 -5
Score (NS) : -6 (ØV) : 6
Bord 8
NS 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
ØV 10 Villy Dam - Otto Dahl
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   12   690 -16
B5 Ø 3S D 8 100   13
B6 N 3K   8   50 -1
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 9
NS 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
ØV 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 2NT   11   210 19
B5 Ø 3S   8 50   8
B6 V 2H   5 300   17
Score (NS) : 44 (ØV) : -44
Bord 10
NS 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
ØV 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 Ø 3R R 9   840 -19
B5 Ø 2S   9   140 -8
B6 N 1NT   6   50 -1
Score (NS) : -28 (ØV) : 28
Bord 11
NS 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
ØV 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   9   600 12
B5 Ø 3S   8 50   8
B6 V 2S   8   110 -12
Score (NS) : 8 (ØV) : -8
Bord 12
NS 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
ØV 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   11   660 -9
B5 S 3R   8   100 4
B6 V 3S   8 100   5
Score (NS) : 0 (ØV) : 0
Bord 13
NS 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
ØV 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   11   660 -9
B5 Ø 3S D 8 100   13
B6 V 2S   8   110 -12
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 14
NS 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
ØV 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   11   660 -9
B5 Ø 2S   9   140 -8
B6 V 2S   8   110 -12
Score (NS) : -29 (ØV) : 29
Bord 15
NS 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
ØV 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   9   600 12
B5 Ø 2S   9   140 -8
B6 N 3K D 9 470   19
Score (NS) : 23 (ØV) : -23
Bord 16
NS 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
ØV 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   9   600 12
B5 Ø 2S   8   110 -1
B6 V 2S   8   110 -12
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 17
NS 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
ØV 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   10   630 1
B5 N 3K   9 110   17
B6 N 3K   9 110   11
Score (NS) : 29 (ØV) : -29
Bord 18
NS 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
ØV 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   10   630 1
B5 Ø 3S D 9   530 -18
B6 Ø 2S   7 100   5
Score (NS) : -12 (ØV) : 12
Bord 19
NS 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
ØV 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   12   690 -16
B5 Ø 3S D 9   530 -18
B6 V 2S   9   140 -19
Score (NS) : -53 (ØV) : 53
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B4 V 3NT   10   630 1
B5 Ø 2S   8   110 -1
B6 V 2S   8   110 -12
Score (NS) : -12 (ØV) : 12

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard