Frekvenstavler

B7
S/Alle

S B 7 2
H B 9 7 4 3 2
R D
K K 5 4
  S T 6
  H E
  R K B 9 7 4 3
  K E 9 8 2
TABLES E D 9 8
H D 8 6
R 8 6 2
K T 7 3
 S K 5 4 3
H K T 5
R E T 5
K D B 6
Spil B 7
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 2H D 8 670   19
1 V 4R D 8 500   17
1 V 3R   7 200   13
2 V 4R   8 200   13
1 S 2H   10 170   9
4 N 3H   9 140   0
1 S 2H   9 140   0
1 N 2H   9 140   0
2 S 3H   9 140   0
1 S 2H   8 110   -9
1 V 4R   9 100   -14
2 V 3R   8 100   -14
1 Ø 3NT   8 100   -14
1 V 3R   10   130 -19
B8
V/-

S E T 6 4 2
H 6 5
R D 8
K 9 8 6 5
  S -
  H K D 9 8 4
  R E 6 5 3
  K K T 7 2
TABLES K B
H B T 2
R K B T 7
K E D B 4
 S D 9 8 7 5 3
H E 7 3
R 9 4 2
K 3
Spil B 8
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 6H   10 100   19
1 V 6H   11 50   17
1 Ø 3NT   9   400 15
3 Ø 5K   12   420 11
2 V 5H   11   450 2
4 V 4H   11   450 2
2 V 4H   12   480 -7
1 V 5H   12   480 -7
1 N 6S D 8   800 -11
2 Ø 6K   12   920 -14
2 V 6H   12   980 -18
B9
N/ØV

S K D 9
H K B 2
R E B 8
K K D 4 3
  S E 5 4
  H E 8 7
  R K T 9 7 5 3
  K 5
TABLES 7 6 3 2
H D T 4 3
R 4
K T 8 6 2
 S B T 8
H 9 6 5
R D 6 2
K E B 9 7
Spil B 9
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 3R D 6 800   18
1 V 2H D 5 800   18
1 N 3NT D 10 650   15
3 S 3NT   10 430   10
1 N 3NT   10 430   10
8 N 3NT   9 400   -5
3 S 3NT   9 400   -5
2 V 2R D 7 200   -18

Spilresultater

B7
S/Alle

S B 7 2
H B 9 7 4 3 2
R D
K K 5 4
  S T 6
  H E
  R K B 9 7 4 3
  K E 9 8 2
TABLES E D 9 8
H D 8 6
R 8 6 2
K T 7 3
 S K 5 4 3
H K T 5
R E T 5
K D B 6
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
S 3H   9 140   0
2 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
V 4R   8 200   13
3 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
S 2H   10 170   9
4 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
N 3H   9 140   0
5 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
S 2H   8 110   -9
6 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
V 4R   8 200   13
7 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
V 3R   8 100   -14
8 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Jan Petersen
Arne Petersen
S 2H   9 140   0
9 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 3H   9 140   0
10 Lars Blakset
Mathias Bruun
Villy Dam
Otto Dahl
N 3H   9 140   0
11 Bjarne Hansen
Torben Værum
Leif Øgaard
Michael Mulvad
N 3H   9 140   0
12 Steen Winkler
Claus Sørensen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
V 4R   9 100   -14
13 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Kasper Konow
Michael Askgaard
V 3R   10   130 -19
14 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
V 4R D 8 500   17
15 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
S 3H   9 140   0
16 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
V 3R   7 200   13
17 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
N 2H   9 140   0
18 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Ø 3NT   8 100   -14
19 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Lauge Schäffer
Jens Auken
V 3R   8 100   -14
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Niels Foged
Steen B. Andersen
N 2H D 8 670   19
B8
V/-

S E T 6 4 2
H 6 5
R D 8
K 9 8 6 5
  S -
  H K D 9 8 4
  R E 6 5 3
  K K T 7 2
TABLES K B
H B T 2
R K B T 7
K E D B 4
 S D 9 8 7 5 3
H E 7 3
R 9 4 2
K 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ø 3NT   9   400 15
2 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
V 6H   10 100   19
3 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Ø 6K   12   920 -14
4 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Ø 6K   12   920 -14
5 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
V 4H   11   450 2
6 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
V 4H   11   450 2
7 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
V 6H   12   980 -18
8 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Jan Petersen
Arne Petersen
V 4H   11   450 2
9 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 6S D 8   800 -11
10 Lars Blakset
Mathias Bruun
Villy Dam
Otto Dahl
V 6H   12   980 -18
11 Bjarne Hansen
Torben Værum
Leif Øgaard
Michael Mulvad
V 5H   12   480 -7
12 Steen Winkler
Claus Sørensen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
V 4H   11   450 2
13 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Kasper Konow
Michael Askgaard
V 4H   12   480 -7
14 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Ø 5K   12   420 11
15 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
V 6H   11 50   17
16 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
V 4H   12   480 -7
17 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Ø 5K   12   420 11
18 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
V 5H   11   450 2
19 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Lauge Schäffer
Jens Auken
Ø 5K   12   420 11
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Niels Foged
Steen B. Andersen
V 5H   11   450 2
B9
N/ØV

S K D 9
H K B 2
R E B 8
K K D 4 3
  S E 5 4
  H E 8 7
  R K T 9 7 5 3
  K 5
TABLES 7 6 3 2
H D T 4 3
R 4
K T 8 6 2
 S B T 8
H 9 6 5
R D 6 2
K E B 9 7
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
V 2R D 7 200   -18
2 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
S 3NT   10 430   10
3 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
V 3R D 6 800   18
4 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 2H D 5 800   18
5 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
S 3NT   10 430   10
6 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
N 3NT   9 400   -5
7 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
N 3NT   9 400   -5
8 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Jan Petersen
Arne Petersen
S 3NT   9 400   -5
9 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 3NT   9 400   -5
10 Lars Blakset
Mathias Bruun
Villy Dam
Otto Dahl
S 3NT   9 400   -5
11 Bjarne Hansen
Torben Værum
Leif Øgaard
Michael Mulvad
N 3NT   9 400   -5
12 Steen Winkler
Claus Sørensen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
N 3NT   9 400   -5
13 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Kasper Konow
Michael Askgaard
N 3NT   9 400   -5
14 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
V 2R D 7 200   -18
15 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
S 3NT   9 400   -5
16 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
N 3NT D 10 650   15
17 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
S 3NT   10 430   10
18 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
N 3NT   9 400   -5
19 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Lauge Schäffer
Jens Auken
N 3NT   9 400   -5
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Niels Foged
Steen B. Andersen
N 3NT   10 430   10

Bordresultater

Bord 1
NS 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
ØV 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 S 3H   9 140   0
B8 Ø 3NT   9   400 15
B9 V 2R D 7 200   -18
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 2
NS 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
ØV 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 V 4R   8 200   13
B8 V 6H   10 100   19
B9 S 3NT   10 430   10
Score (NS) : 42 (ØV) : -42
Bord 3
NS 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
ØV 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 S 2H   10 170   9
B8 Ø 6K   12   920 -14
B9 V 3R D 6 800   18
Score (NS) : 13 (ØV) : -13
Bord 4
NS 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
ØV 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 N 3H   9 140   0
B8 Ø 6K   12   920 -14
B9 V 2H D 5 800   18
Score (NS) : 4 (ØV) : -4
Bord 5
NS 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
ØV 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 S 2H   8 110   -9
B8 V 4H   11   450 2
B9 S 3NT   10 430   10
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 6
NS 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
ØV 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 V 4R   8 200   13
B8 V 4H   11   450 2
B9 N 3NT   9 400   -5
Score (NS) : 10 (ØV) : -10
Bord 7
NS 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
ØV 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 V 3R   8 100   -14
B8 V 6H   12   980 -18
B9 N 3NT   9 400   -5
Score (NS) : -37 (ØV) : 37
Bord 8
NS 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
ØV 11 Jan Petersen - Arne Petersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 S 2H   9 140   0
B8 V 4H   11   450 2
B9 S 3NT   9 400   -5
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 9
NS 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 N 3H   9 140   0
B8 N 6S D 8   800 -11
B9 N 3NT   9 400   -5
Score (NS) : -16 (ØV) : 16
Bord 10
NS 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
ØV 10 Villy Dam - Otto Dahl
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 N 3H   9 140   0
B8 V 6H   12   980 -18
B9 S 3NT   9 400   -5
Score (NS) : -23 (ØV) : 23
Bord 11
NS 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
ØV 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 N 3H   9 140   0
B8 V 5H   12   480 -7
B9 N 3NT   9 400   -5
Score (NS) : -12 (ØV) : 12
Bord 12
NS 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
ØV 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 V 4R   9 100   -14
B8 V 4H   11   450 2
B9 N 3NT   9 400   -5
Score (NS) : -17 (ØV) : 17
Bord 13
NS 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
ØV 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 V 3R   10   130 -19
B8 V 4H   12   480 -7
B9 N 3NT   9 400   -5
Score (NS) : -31 (ØV) : 31
Bord 14
NS 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
ØV 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 V 4R D 8 500   17
B8 Ø 5K   12   420 11
B9 V 2R D 7 200   -18
Score (NS) : 10 (ØV) : -10
Bord 15
NS 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
ØV 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 S 3H   9 140   0
B8 V 6H   11 50   17
B9 S 3NT   9 400   -5
Score (NS) : 12 (ØV) : -12
Bord 16
NS 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
ØV 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 V 3R   7 200   13
B8 V 4H   12   480 -7
B9 N 3NT D 10 650   15
Score (NS) : 21 (ØV) : -21
Bord 17
NS 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
ØV 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 N 2H   9 140   0
B8 Ø 5K   12   420 11
B9 S 3NT   10 430   10
Score (NS) : 21 (ØV) : -21
Bord 18
NS 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
ØV 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 Ø 3NT   8 100   -14
B8 V 5H   11   450 2
B9 N 3NT   9 400   -5
Score (NS) : -21 (ØV) : 13
*Par 34: -4 *Par 6: -4
Bord 19
NS 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
ØV 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 V 3R   8 100   -14
B8 Ø 5K   12   420 11
B9 N 3NT   9 400   -5
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B7 N 2H D 8 670   19
B8 V 5H   11   450 2
B9 N 3NT   10 430   10
Score (NS) : 31 (ØV) : -31

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard