Frekvenstavler

B16
V/ØV

S D
H E T 9 8
R K 7
K B 7 6 4 3 2
  S E 7 2
  H K 7 6
  R T 6 4 3
  K E K 8
TABLES K T 9 5 3
H D B 4 3
R E 8
K D T
 S B 8 6 4
H 5 2
R D B 9 5 2
K 9 5
Spil B16
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
2 V 4S   9 100   18
2 V 3NT   9   600 14
3 V 4S   10   620 2
7 Ø 4S   10   620 2
3 V 3NT   10   630 -11
2 Ø 4S   11   650 -17
1 V 4S   11   650 -17
B17
N/-

S 7 2
H 7 3
R K 3 2
K B 9 8 7 6 5
  S K 4
  H K B 2
  R 9 8 7 6 5 4
  K E T
TABLES E T 5 3
H T 9 8 5
R D B
K D 3 2
 S D B 9 8 6
H E D 6 4
R E T
K K 4
Spil B17
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 1S   8 110   18
1 S 2S   8 110   18
4 S 1S   7 80   12
2 V 3R   8 50   5
1 Ø 2H   7 50   5
1 S 1S   6   50 1
1 V 2R   8   90 -1
1 S 3NT   7   100 -5
1 N 3K   7   100 -5
1 S 3S   7   100 -5
3 V 3R   9   110 -11
1 Ø 2R   10   130 -15
1 Ø 2NT   9   150 -17
1 N 2NT   4   200 -19
B18
Ø/NS

S D
H K 8 2
R D T 7 6 3
K E B 7 2
  S B 8 5 4 2
  H T 5 4
  R 9 5
  K K 5 4
TABLES K T 3
H 9 6
R E K B 2
K D 9 8 3
 S E 9 7 6
H E D B 7 3
R 8 4
K T 6
Spil B18
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
2 N 3NT   9 600   18
2 N 3H   10 170   10
1 S 3H   10 170   10
3 N 2H   10 170   10
6 N 2H   9 140   -2
1 S 2H   8 110   -11
2 N 2H   8 110   -11
1 N 2R   8 90   -15
1 S 4H   9   100 -18
1 N 3NT   8   100 -18

Spilresultater

B16
V/ØV

S D
H E T 9 8
R K 7
K B 7 6 4 3 2
  S E 7 2
  H K 7 6
  R T 6 4 3
  K E K 8
TABLES K T 9 5 3
H D B 4 3
R E 8
K D T
 S B 8 6 4
H 5 2
R D B 9 5 2
K 9 5
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 4S   10   620 2
2 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
V 3NT   9   600 14
3 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Ø 4S   10   620 2
4 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Ø 4S   11   650 -17
5 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
V 4S   9 100   18
6 Niels Foged
Steen B. Andersen
Ib Axelsen
Kristian Valsted
Ø 4S   10   620 2
7 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Lars Blakset
Mathias Bruun
V 4S   11   650 -17
8 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Ø 4S   10   620 2
9 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Steen Winkler
Claus Sørensen
V 3NT   10   630 -11
10 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
V 4S   10   620 2
11 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
V 3NT   9   600 14
12 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Ø 4S   10   620 2
13 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
V 3NT   10   630 -11
14 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Jan Petersen
Arne Petersen
Ø 4S   10   620 2
15 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Ø 4S   10   620 2
16 Villy Dam
Otto Dahl
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Ø 4S   10   620 2
17 Bjarne Hansen
Torben Værum
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ø 4S   11   650 -17
18 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
V 4S   10   620 2
19 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Lauge Schäffer
Jens Auken
V 3NT   10   630 -11
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Kasper Konow
Michael Askgaard
V 4S   9 100   18
B17
N/-

S 7 2
H 7 3
R K 3 2
K B 9 8 7 6 5
  S K 4
  H K B 2
  R 9 8 7 6 5 4
  K E T
TABLES E T 5 3
H T 9 8 5
R D B
K D 3 2
 S D B 9 8 6
H E D 6 4
R E T
K K 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 3R   9   110 -11
2 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
V 2R   8   90 -1
3 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
N 3K   7   100 -5
4 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
V 3R   8 50   5
5 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
N 2NT   4   200 -19
6 Niels Foged
Steen B. Andersen
Ib Axelsen
Kristian Valsted
S 1S   8 110   18
7 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Lars Blakset
Mathias Bruun
S 1S   7 80   12
8 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
V 3R   8 50   5
9 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Steen Winkler
Claus Sørensen
S 2S   8 110   18
10 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Ø 2R   10   130 -15
11 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
S 3NT   7   100 -5
12 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Ø 2H   7 50   5
13 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
S 1S   7 80   12
14 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Jan Petersen
Arne Petersen
V 3R   9   110 -11
15 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
V 3R   9   110 -11
16 Villy Dam
Otto Dahl
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
S 1S   7 80   12
17 Bjarne Hansen
Torben Værum
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
S 1S   7 80   12
18 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ø 2NT   9   150 -17
19 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Lauge Schäffer
Jens Auken
S 3S   7   100 -5
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Kasper Konow
Michael Askgaard
S 1S   6   50 1
B18
Ø/NS

S D
H K 8 2
R D T 7 6 3
K E B 7 2
  S B 8 5 4 2
  H T 5 4
  R 9 5
  K K 5 4
TABLES K T 3
H 9 6
R E K B 2
K D 9 8 3
 S E 9 7 6
H E D B 7 3
R 8 4
K T 6
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
N 2H   9 140   -2
2 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
N 2H   8 110   -11
3 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
N 3H   10 170   10
4 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
S 4H   9   100 -18
5 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
N 2H   9 140   -2
6 Niels Foged
Steen B. Andersen
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 2H   9 140   -2
7 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Lars Blakset
Mathias Bruun
N 3NT   9 600   18
8 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
N 2H   9 140   -2
9 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Steen Winkler
Claus Sørensen
N 2R   8 90   -15
10 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
N 2H   9 140   -2
11 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
N 3H   10 170   10
12 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
N 2H   10 170   10
13 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
N 3NT   8   100 -18
14 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Jan Petersen
Arne Petersen
S 2H   8 110   -11
15 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
N 2H   8 110   -11
16 Villy Dam
Otto Dahl
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
N 3NT   9 600   18
17 Bjarne Hansen
Torben Værum
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
N 2H   10 170   10
18 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
S 3H   10 170   10
19 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Lauge Schäffer
Jens Auken
N 2H   9 140   -2
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Kasper Konow
Michael Askgaard
N 2H   10 170   10

Bordresultater

Bord 1
NS 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
ØV 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 4S   10   620 2
B17 V 3R   9   110 -11
B18 N 2H   9 140   -2
Score (NS) : -11 (ØV) : 11
Bord 2
NS 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
ØV 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 3NT   9   600 14
B17 V 2R   8   90 -1
B18 N 2H   8 110   -11
Score (NS) : 2 (ØV) : -2
Bord 3
NS 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
ØV 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 Ø 4S   10   620 2
B17 N 3K   7   100 -5
B18 N 3H   10 170   10
Score (NS) : 7 (ØV) : -7
Bord 4
NS 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
ØV 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 Ø 4S   11   650 -17
B17 V 3R   8 50   5
B18 S 4H   9   100 -18
Score (NS) : -30 (ØV) : 30
Bord 5
NS 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
ØV 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 4S   9 100   18
B17 N 2NT   4   200 -19
B18 N 2H   9 140   -2
Score (NS) : -7 (ØV) : 3
*Par 6: -4
Bord 6
NS 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 Ø 4S   10   620 2
B17 S 1S   8 110   18
B18 N 2H   9 140   -2
Score (NS) : 18 (ØV) : -18
Bord 7
NS 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
ØV 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 4S   11   650 -17
B17 S 1S   7 80   12
B18 N 3NT   9 600   18
Score (NS) : 13 (ØV) : -13
Bord 8
NS 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
ØV 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 Ø 4S   10   620 2
B17 V 3R   8 50   5
B18 N 2H   9 140   -2
Score (NS) : 5 (ØV) : -5
Bord 9
NS 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
ØV 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 3NT   10   630 -11
B17 S 2S   8 110   18
B18 N 2R   8 90   -15
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 10
NS 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
ØV 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 4S   10   620 2
B17 Ø 2R   10   130 -15
B18 N 2H   9 140   -2
Score (NS) : -15 (ØV) : 15
Bord 11
NS 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
ØV 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 3NT   9   600 14
B17 S 3NT   7   100 -5
B18 N 3H   10 170   10
Score (NS) : 19 (ØV) : -19
Bord 12
NS 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
ØV 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 Ø 4S   10   620 2
B17 Ø 2H   7 50   5
B18 N 2H   10 170   10
Score (NS) : 17 (ØV) : -17
Bord 13
NS 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
ØV 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 3NT   10   630 -11
B17 S 1S   7 80   12
B18 N 3NT   8   100 -18
Score (NS) : -17 (ØV) : 17
Bord 14
NS 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
ØV 11 Jan Petersen - Arne Petersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 Ø 4S   10   620 2
B17 V 3R   9   110 -11
B18 S 2H   8 110   -11
Score (NS) : -20 (ØV) : 20
Bord 15
NS 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
ØV 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 Ø 4S   10   620 2
B17 V 3R   9   110 -11
B18 N 2H   8 110   -11
Score (NS) : -20 (ØV) : 20
Bord 16
NS 10 Villy Dam - Otto Dahl
ØV 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 Ø 4S   10   620 2
B17 S 1S   7 80   12
B18 N 3NT   9 600   18
Score (NS) : 32 (ØV) : -32
Bord 17
NS 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
ØV 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 Ø 4S   11   650 -17
B17 S 1S   7 80   12
B18 N 2H   10 170   10
Score (NS) : 5 (ØV) : -5
Bord 18
NS 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
ØV 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 4S   10   620 2
B17 Ø 2NT   9   150 -17
B18 S 3H   10 170   10
Score (NS) : -5 (ØV) : 5
Bord 19
NS 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
ØV 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 3NT   10   630 -11
B17 S 3S   7   100 -5
B18 N 2H   9 140   -2
Score (NS) : -18 (ØV) : 18
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B16 V 4S   9 100   18
B17 S 1S   6   50 1
B18 N 2H   10 170   10
Score (NS) : 29 (ØV) : -29

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard