Frekvenstavler

B25
N/ØV

S D 8 7 4
H -
R E K T 9 4 3
K D T 9
  S 9
  H E K D 9 7 6 5
  R B
  K E K 5 3
TABLES E K B 6 2
H 8
R D 8 5
K B 8 7 2
 S T 5 3
H B T 4 3 2
R 7 6 2
K 6 4
Spil B25
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 6S D 10 500   18
1 V 6H D 10 500   18
1 Ø 6S   9 300   15
5 V 6H   10 200   8
1 Ø 6S   10 200   8
1 V 6H   11 100   -7
2 V 6K   11 100   -7
5 V 4H   9 100   -7
1 Ø 6H   11 100   -7
1 Ø 4S   10   620 -18
1 V 4H   10   620 -18
B26
Ø/Alle

S B 8 6 5 3
H D B 2
R 6 5 3
K D 6
  S K T 4 2
  H 5 4
  R K 9 4
  K E B T 2
TABLES 9 7
H K 8 6 3
R D B T 8 7
K 9 3
 S E D
H E T 9 7
R E 2
K K 8 7 5 4
Spil B26
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 2R   6 200   19
1 N 2S   9 140   17
1 S 1NT   8 120   15
2 N 2S   8 110   8
1 S 2S   8 110   8
2 S 3K   9 110   8
1 S 2H   8 110   8
1 Ø 3R   8 100   1
1 S 1NT   7 90   -1
1 S 1NT   6   100 -7
1 S 3K   8   100 -7
1 S 2H   7   100 -7
2 N 4S   9   100 -7
1 Ø 2R   9   110 -13
1 N 4S   8   200 -15
1 S 3NT   6   300 -18
1 N 4S   7   300 -18
B27
S/-

S K D 8
H E 8 5
R K T 4
K E D 8 6
  S 5 4 3
  H D B 7 3 2
  R E B
  K T 7 4
TABLES T 9 7 6 2
H T 9
R D 9 7 2
K B 2
 S E B
H K 6 4
R 8 6 5 3
K K 9 5 3
Spil B27
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
14 S 3NT   10 430   0
6 N 3NT   10 430   0

Spilresultater

B25
N/ØV

S D 8 7 4
H -
R E K T 9 4 3
K D T 9
  S 9
  H E K D 9 7 6 5
  R B
  K E K 5 3
TABLES E K B 6 2
H 8
R D 8 5
K B 8 7 2
 S T 5 3
H B T 4 3 2
R 7 6 2
K 6 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Jan Petersen
Arne Petersen
Villy Dam
Otto Dahl
V 4H   9 100   -7
2 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
V 4H   9 100   -7
3 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
V 6H   10 200   8
4 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
V 6K   11 100   -7
5 Niels Foged
Steen B. Andersen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Ø 6S   9 300   15
6 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
V 6H D 10 500   18
7 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
V 6H   11 100   -7
8 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Kasper Konow
Michael Askgaard
V 4H   9 100   -7
9 Bjarne Hansen
Torben Værum
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
V 6H   10 200   8
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
V 4H   9 100   -7
11 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
V 4H   9 100   -7
12 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Ø 6H   11 100   -7
13 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Steen Winkler
Claus Sørensen
V 6K   11 100   -7
14 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Leif Øgaard
Michael Mulvad
V 6H   10 200   8
15 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Lars Blakset
Mathias Bruun
V 6H   10 200   8
16 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ib Axelsen
Kristian Valsted
Ø 4S   10   620 -18
17 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Ø 6S D 10 500   18
18 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
V 4H   10   620 -18
19 Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
V 6H   10 200   8
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Ø 6S   10 200   8
B26
Ø/Alle

S B 8 6 5 3
H D B 2
R 6 5 3
K D 6
  S K T 4 2
  H 5 4
  R K 9 4
  K E B T 2
TABLES 9 7
H K 8 6 3
R D B T 8 7
K 9 3
 S E D
H E T 9 7
R E 2
K K 8 7 5 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Jan Petersen
Arne Petersen
Villy Dam
Otto Dahl
N 2S   8 110   8
2 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
N 4S   8   200 -15
3 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
N 2S   8 110   8
4 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
S 1NT   8 120   15
5 Niels Foged
Steen B. Andersen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
N 4S   7   300 -18
6 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Ø 2R   6 200   19
7 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
N 4S   9   100 -7
8 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Kasper Konow
Michael Askgaard
N 4S   9   100 -7
9 Bjarne Hansen
Torben Værum
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
S 2S   8 110   8
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
S 3K   9 110   8
11 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ø 2R   9   110 -13
12 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
S 2H   8 110   8
13 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Steen Winkler
Claus Sørensen
Ø 3R   8 100   1
14 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Leif Øgaard
Michael Mulvad
S 3NT   6   300 -18
15 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Lars Blakset
Mathias Bruun
S 2H   7   100 -7
16 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 2S   9 140   17
17 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
S 1NT   6   100 -7
18 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
S 1NT   7 90   -1
19 Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
S 3K   9 110   8
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
S 3K   8   100 -7
B27
S/-

S K D 8
H E 8 5
R K T 4
K E D 8 6
  S 5 4 3
  H D B 7 3 2
  R E B
  K T 7 4
TABLES T 9 7 6 2
H T 9
R D 9 7 2
K B 2
 S E B
H K 6 4
R 8 6 5 3
K K 9 5 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Jan Petersen
Arne Petersen
Villy Dam
Otto Dahl
N 3NT   10 430   0
2 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
S 3NT   10 430   0
3 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
S 3NT   10 430   0
4 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
N 3NT   10 430   0
5 Niels Foged
Steen B. Andersen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
S 3NT   10 430   0
6 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
N 3NT   10 430   0
7 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
S 3NT   10 430   0
8 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Kasper Konow
Michael Askgaard
N 3NT   10 430   0
9 Bjarne Hansen
Torben Værum
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
N 3NT   10 430   0
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
S 3NT   10 430   0
11 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
N 3NT   10 430   0
12 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
S 3NT   10 430   0
13 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Steen Winkler
Claus Sørensen
S 3NT   10 430   0
14 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Leif Øgaard
Michael Mulvad
S 3NT   10 430   0
15 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Lars Blakset
Mathias Bruun
S 3NT   10 430   0
16 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ib Axelsen
Kristian Valsted
S 3NT   10 430   0
17 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
S 3NT   10 430   0
18 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
S 3NT   10 430   0
19 Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
S 3NT   10 430   0
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
S 3NT   10 430   0

Bordresultater

Bord 1
NS 11 Jan Petersen - Arne Petersen
ØV 10 Villy Dam - Otto Dahl
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 4H   9 100   -7
B26 N 2S   8 110   8
B27 N 3NT   10 430   0
Score (NS) : 1 (ØV) : -1
Bord 2
NS 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
ØV 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 4H   9 100   -7
B26 N 4S   8   200 -15
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : -22 (ØV) : 22
Bord 3
NS 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
ØV 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 6H   10 200   8
B26 N 2S   8 110   8
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : 16 (ØV) : -16
Bord 4
NS 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
ØV 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 6K   11 100   -7
B26 S 1NT   8 120   15
B27 N 3NT   10 430   0
Score (NS) : 8 (ØV) : -8
Bord 5
NS 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
ØV 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 Ø 6S   9 300   15
B26 N 4S   7   300 -18
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 6
NS 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
ØV 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 6H D 10 500   18
B26 Ø 2R   6 200   19
B27 N 3NT   10 430   0
Score (NS) : 37 (ØV) : -37
Bord 7
NS 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
ØV 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 6H   11 100   -7
B26 N 4S   9   100 -7
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : -14 (ØV) : 14
Bord 8
NS 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
ØV 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 4H   9 100   -7
B26 N 4S   9   100 -7
B27 N 3NT   10 430   0
Score (NS) : -14 (ØV) : 14
Bord 9
NS 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
ØV 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 6H   10 200   8
B26 S 2S   8 110   8
B27 N 3NT   10 430   0
Score (NS) : 16 (ØV) : -16
Bord 10
NS 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
ØV 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 4H   9 100   -7
B26 S 3K   9 110   8
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : 1 (ØV) : -1
Bord 11
NS 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
ØV 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 4H   9 100   -7
B26 Ø 2R   9   110 -13
B27 N 3NT   10 430   0
Score (NS) : -20 (ØV) : 20
Bord 12
NS 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
ØV 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 Ø 6H   11 100   -7
B26 S 2H   8 110   8
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : 1 (ØV) : -1
Bord 13
NS 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
ØV 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 6K   11 100   -7
B26 Ø 3R   8 100   1
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : -6 (ØV) : 6
Bord 14
NS 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
ØV 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 6H   10 200   8
B26 S 3NT   6   300 -18
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : -10 (ØV) : 10
Bord 15
NS 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
ØV 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 6H   10 200   8
B26 S 2H   7   100 -7
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : 1 (ØV) : -1
Bord 16
NS 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 Ø 4S   10   620 -18
B26 N 2S   9 140   17
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 17
NS 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
ØV 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 Ø 6S D 10 500   18
B26 S 1NT   6   100 -7
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : 11 (ØV) : -11
Bord 18
NS 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
ØV 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 4H   10   620 -18
B26 S 1NT   7 90   -1
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : -19 (ØV) : 19
Bord 19
NS 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
ØV 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 V 6H   10 200   8
B26 S 3K   9 110   8
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : 16 (ØV) : -16
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
B25 Ø 6S   10 200   8
B26 S 3K   8   100 -7
B27 S 3NT   10 430   0
Score (NS) : 1 (ØV) : -1

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard