Frekvenstavler

D7
S/Alle

S 9 6 4
H K 7 4 3
R D B 2
K K B 5
  S E K 8 5
  H E T 5 2
  R E 7 4
  K E T
TABLES D T 2
H 9
R K T 9 6 5
K 9 8 7 4
 S B 7 3
H D B 8 6
R 8 3
K D 6 3 2
Spil D 7
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 1H   7   80 19
1 V 1NT   9   150 17
1 V 2NT   11   210 15
1 Ø 3NT   9   600 11
2 V 3NT   9   600 11
6 Ø 3NT   10   630 -2
4 V 3NT   10   630 -2
1 Ø 4S   11   650 -13
1 Ø 3NT   11   660 -15
1 Ø 4S   12   680 -17
1 V 3NT   12   690 -19
D8
V/-

S E 6 5 2
H D B T 9 5 4 3
R T
K 2
  S K B 8 7
  H 2
  R 9 6 5 4
  K E K B T
TABLES D 3
H K 7
R E K D 7 2
K D 7 6 5
 S T 9 4
H E 8 6
R B 8 3
K 9 8 4 3
Spil D 8
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
2 Ø 3NT   5 200   18
1 V 5S   8 150   15
1 Ø 6NT   10 100   13
1 Ø 6R   11 50   10
1 V 6K   11 50   10
1 N 4H D 9   100 7
1 V 4K   10   130 5
1 V 4K   11   150 3
3 V 5K   11   400 -2
1 Ø 5R   11   400 -2
4 Ø 3NT   10   430 -11
1 V 3NT   10   430 -11
1 Ø 3NT   11   460 -17
1 N 6H D 9   500 -19
D9
N/ØV

S 7 2
H E B T 7
R 6
K E K T 7 5 3
  S B 6 4
  H 9 8 6 2
  R E D 8 7 5 3
  K -
TABLES K D T 3
H K D 4
R B
K D 8 6 4 2
 S E 9 8 5
H 5 3
R K T 9 4 2
K B 9
Spil D 9
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 4S D 8 500   19
1 S 3NT   9 400   17
1 Ø 2H D 7 200   14
1 V 3R D 8 200   14
1 S 1NT   8 120   11
1 N 3K   9 110   9
1 V 3R   8 100   7
4 N 2K   8 90   2
1 N 3K   8   50 -5
1 N 2K   7   50 -5
1 S 1NT   6   50 -5
1 V 2R   8   90 -9
1 N 3K D 8   100 -13
1 N 3R D 8   100 -13
1 N 3K   7   100 -13
1 V 3R   9   110 -17
1 N 3K D 7   300 -19

Spilresultater

D7
S/Alle

S 9 6 4
H K 7 4 3
R D B 2
K K B 5
  S E K 8 5
  H E T 5 2
  R E 7 4
  K E T
TABLES D T 2
H 9
R K T 9 6 5
K 9 8 7 4
 S B 7 3
H D B 8 6
R 8 3
K D 6 3 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Ø 3NT   10   630 -2
2 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
V 3NT   12   690 -19
3 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Bjarne Hansen
Torben Værum
V 2NT   11   210 15
4 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Kasper Konow
Michael Askgaard
V 1NT   9   150 17
5 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Ø 3NT   9   600 11
6 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
V 3NT   10   630 -2
7 Niels Foged
Steen B. Andersen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ø 4S   11   650 -13
8 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Villy Dam
Otto Dahl
Ø 3NT   10   630 -2
9 Jan Petersen
Arne Petersen
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Ø 3NT   10   630 -2
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Ø 3NT   10   630 -2
11 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
V 3NT   10   630 -2
12 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Ø 3NT   11   660 -15
13 Ib Axelsen
Kristian Valsted
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 1H   7   80 19
14 Lars Blakset
Mathias Bruun
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Ø 3NT   10   630 -2
15 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
V 3NT   9   600 11
16 Steen Winkler
Claus Sørensen
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ø 3NT   10   630 -2
17 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
V 3NT   9   600 11
18 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ø 4S   12   680 -17
19 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
V 3NT   10   630 -2
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
V 3NT   10   630 -2
D8
V/-

S E 6 5 2
H D B T 9 5 4 3
R T
K 2
  S K B 8 7
  H 2
  R 9 6 5 4
  K E K B T
TABLES D 3
H K 7
R E K D 7 2
K D 7 6 5
 S T 9 4
H E 8 6
R B 8 3
K 9 8 4 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
V 4K   11   150 3
2 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
V 5S   8 150   15
3 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Bjarne Hansen
Torben Værum
Ø 6R   11 50   10
4 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Kasper Konow
Michael Askgaard
Ø 3NT   10   430 -11
5 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
V 3NT   10   430 -11
6 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Ø 3NT   5 200   18
7 Niels Foged
Steen B. Andersen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
V 5K   11   400 -2
8 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Villy Dam
Otto Dahl
Ø 3NT   10   430 -11
9 Jan Petersen
Arne Petersen
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
N 6H D 9   500 -19
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
N 4H D 9   100 7
11 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Ø 3NT   5 200   18
12 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Ø 5R   11   400 -2
13 Ib Axelsen
Kristian Valsted
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Ø 6NT   10 100   13
14 Lars Blakset
Mathias Bruun
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
V 5K   11   400 -2
15 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
V 5K   11   400 -2
16 Steen Winkler
Claus Sørensen
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ø 3NT   11   460 -17
17 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Ø 3NT   10   430 -11
18 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ø 3NT   10   430 -11
19 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
V 4K   10   130 5
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
V 6K   11 50   10
D9
N/ØV

S 7 2
H E B T 7
R 6
K E K T 7 5 3
  S B 6 4
  H 9 8 6 2
  R E D 8 7 5 3
  K -
TABLES K D T 3
H K D 4
R B
K D 8 6 4 2
 S E 9 8 5
H 5 3
R K T 9 4 2
K B 9
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Paul Hansen
Henrik Ipsen
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
N 2K   8 90   2
2 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
S 1NT   6   50 -5
3 Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Bjarne Hansen
Torben Værum
N 2K   8 90   2
4 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Kasper Konow
Michael Askgaard
V 3R   8 100   7
5 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
V 3R   9   110 -17
6 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
V 2R   8   90 -9
7 Niels Foged
Steen B. Andersen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ø 4S D 8 500   19
8 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Villy Dam
Otto Dahl
N 2K   8 90   2
9 Jan Petersen
Arne Petersen
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
N 2K   8 90   2
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
N 3K   8   50 -5
11 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
N 3K D 7   300 -19
12 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
N 2K   7   50 -5
13 Ib Axelsen
Kristian Valsted
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Ø 2H D 7 200   14
14 Lars Blakset
Mathias Bruun
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
N 3R D 8   100 -13
15 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
N 3K   7   100 -13
16 Steen Winkler
Claus Sørensen
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
S 3NT   9 400   17
17 Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
N 3K   9 110   9
18 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
V 3R D 8 200   14
19 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
N 3K D 8   100 -13
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
S 1NT   8 120   11

Bordresultater

Bord 1
NS 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
ØV 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT   10   630 -2
D8 V 4K   11   150 3
D9 N 2K   8 90   2
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 2
NS 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
ØV 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 3NT   12   690 -19
D8 V 5S   8 150   15
D9 S 1NT   6   50 -5
Score (NS) : -9 (ØV) : 9
Bord 3
NS 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
ØV 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 2NT   11   210 15
D8 Ø 6R   11 50   10
D9 N 2K   8 90   2
Score (NS) : 27 (ØV) : -27
Bord 4
NS 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
ØV 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 1NT   9   150 17
D8 Ø 3NT   10   430 -11
D9 V 3R   8 100   7
Score (NS) : 13 (ØV) : -13
Bord 5
NS 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
ØV 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT   9   600 11
D8 V 3NT   10   430 -11
D9 V 3R   9   110 -17
Score (NS) : -17 (ØV) : 17
Bord 6
NS 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
ØV 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 3NT   10   630 -2
D8 Ø 3NT   5 200   18
D9 V 2R   8   90 -9
Score (NS) : 7 (ØV) : -7
Bord 7
NS 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
ØV 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 4S   11   650 -13
D8 V 5K   11   400 -2
D9 Ø 4S D 8 500   19
Score (NS) : 0 (ØV) : -4
*Par 15: -4
Bord 8
NS 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
ØV 10 Villy Dam - Otto Dahl
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT   10   630 -2
D8 Ø 3NT   10   430 -11
D9 N 2K   8 90   2
Score (NS) : -11 (ØV) : 11
Bord 9
NS 11 Jan Petersen - Arne Petersen
ØV 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT   10   630 -2
D8 N 6H D 9   500 -19
D9 N 2K   8 90   2
Score (NS) : -19 (ØV) : 19
Bord 10
NS 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
ØV 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT   10   630 -2
D8 N 4H D 9   100 7
D9 N 3K   8   50 -5
Score (NS) : 0 (ØV) : 0
Bord 11
NS 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
ØV 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 3NT   10   630 -2
D8 Ø 3NT   5 200   18
D9 N 3K D 7   300 -19
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 12
NS 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
ØV 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT   11   660 -15
D8 Ø 5R   11   400 -2
D9 N 2K   7   50 -5
Score (NS) : -22 (ØV) : 22
Bord 13
NS 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
ØV 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 1H   7   80 19
D8 Ø 6NT   10 100   13
D9 Ø 2H D 7 200   14
Score (NS) : 46 (ØV) : -46
Bord 14
NS 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
ØV 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT   10   630 -2
D8 V 5K   11   400 -2
D9 N 3R D 8   100 -13
Score (NS) : -17 (ØV) : 17
Bord 15
NS 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
ØV 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 3NT   9   600 11
D8 V 5K   11   400 -2
D9 N 3K   7   100 -13
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 16
NS 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
ØV 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT   10   630 -2
D8 Ø 3NT   11   460 -17
D9 S 3NT   9 400   17
Score (NS) : -2 (ØV) : 2
Bord 17
NS 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
ØV 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 3NT   9   600 11
D8 Ø 3NT   10   430 -11
D9 N 3K   9 110   9
Score (NS) : 9 (ØV) : -9
Bord 18
NS 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
ØV 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 4S   12   680 -17
D8 Ø 3NT   10   430 -11
D9 V 3R D 8 200   14
Score (NS) : -14 (ØV) : 14
Bord 19
NS 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
ØV 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 3NT   10   630 -2
D8 V 4K   10   130 5
D9 N 3K D 8   100 -13
Score (NS) : -10 (ØV) : 10
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 3NT   10   630 -2
D8 V 6K   11 50   10
D9 S 1NT   8 120   11
Score (NS) : 19 (ØV) : -19

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard