Frekvenstavler

D16
V/ØV

S K D B 8 7 4
H D
R 7
K B T 9 4 2
  S E 3
  H T 5
  R E K B 8 4
  K E D 6 3
TABLES 9 6 5 2
H K 9 6 3 2
R 9 5 2
K 7
 S T
H E B 8 7 4
R D T 6 3
K K 8 5
Spil D16
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 6R D 9 800   19
1 Ø 4H D 8 500   16
1 V 3NT D 7 500   16
1 V 4R   7 300   13
1 V 4R   8 200   9
1 V 5R   9 200   9
1 V 5R D 10 200   9
1 N 2S   9 140   5
1 V 3NT   8 100   3
1 N 4S D 9   100 0
1 N 3S D 8   100 0
1 V 3R   9   110 -3
1 V 3R   10   130 -5
1 N 4S   7   150 -7
2 N 4S D 8   300 -10
4 N 4S D 7   500 -16
D17
N/-

S E B T
H E K T 9
R E K
K E B 7 2
  S K 5 3 2
  H 7 4
  R D 9 7 4 3
  K 8 6
TABLES D
H 8 5 3 2
R B T 8 2
K K 9 5 3
 S 9 8 7 6 4
H D B 6
R 6 5
K D T 4
Spil D17
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 4S   11 450   19
4 N 3NT   10 430   13
1 S 3NT   10 430   13
2 S 4S   10 420   -2
8 N 4S   10 420   -2
1 N 3NT   8   50 -14
1 N 4S   9   50 -14
2 N 3NT   7   100 -18
D18
Ø/NS

S 7 6
H 8
R E B 6 5 4 3
K K D B 8
  S K 5
  H E 9 5 3
  R K D T
  K E 6 5 4
TABLES B 9 3 2
H K D T 7
R 7 2
K 9 3 2
 S E D T 8 4
H B 6 4 2
R 9 8
K T 7
Spil D18
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 3R D 9 670   19
1 Ø 3NT D 6 500   17
1 N 2R D 9 380   15
1 V 4H   7 150   10
3 Ø 4H   7 150   10
1 N 2R   9 110   5
2 Ø 3H   7 100   0
2 V 3H   7 100   0
1 V 2NT   7 50   -7
2 V 2H   7 50   -7
1 V 1NT   7   90 -11
1 Ø 2H   8   110 -13
1 V 2NT   8   120 -15
1 S 4S D 8   500 -18
1 N 5R D 9   500 -18

Spilresultater

D16
V/ØV

S K D B 8 7 4
H D
R 7
K B T 9 4 2
  S E 3
  H T 5
  R E K B 8 4
  K E D 6 3
TABLES 9 6 5 2
H K 9 6 3 2
R 9 5 2
K 7
 S T
H E B 8 7 4
R D T 6 3
K K 8 5
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
N 2S   9 140   5
2 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
V 5R   9 200   9
3 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Paul Hansen
Henrik Ipsen
V 3R   9   110 -3
4 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
V 3NT D 7 500   16
5 Villy Dam
Otto Dahl
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
N 4S D 7   500 -16
6 Jan Petersen
Arne Petersen
Bjarne Hansen
Torben Værum
N 4S   7   150 -7
7 Kasper Konow
Michael Askgaard
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
V 5R D 10 200   9
8 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
V 6R D 9 800   19
9 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
N 4S D 7   500 -16
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Niels Foged
Steen B. Andersen
N 3S D 8   100 0
11 Lars Blakset
Mathias Bruun
Ib Axelsen
Kristian Valsted
V 4R   7 300   13
12 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Leif Øgaard
Michael Mulvad
N 4S D 8   300 -10
13 Steen Winkler
Claus Sørensen
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
N 4S D 7   500 -16
14 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Ø 4H D 8 500   16
15 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
V 3NT   8 100   3
16 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
N 4S D 7   500 -16
17 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
N 4S D 9   100 0
18 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
V 4R   8 200   9
19 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
V 3R   10   130 -5
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
N 4S D 8   300 -10
D17
N/-

S E B T
H E K T 9
R E K
K E B 7 2
  S K 5 3 2
  H 7 4
  R D 9 7 4 3
  K 8 6
TABLES D
H 8 5 3 2
R B T 8 2
K K 9 5 3
 S 9 8 7 6 4
H D B 6
R 6 5
K D T 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
S 3NT   10 430   13
2 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
N 4S   10 420   -2
3 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Paul Hansen
Henrik Ipsen
N 3NT   10 430   13
4 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
N 4S   10 420   -2
5 Villy Dam
Otto Dahl
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
N 3NT   7   100 -18
6 Jan Petersen
Arne Petersen
Bjarne Hansen
Torben Værum
N 4S   10 420   -2
7 Kasper Konow
Michael Askgaard
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
N 4S   10 420   -2
8 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
N 3NT   10 430   13
9 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
N 3NT   7   100 -18
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Niels Foged
Steen B. Andersen
N 4S   10 420   -2
11 Lars Blakset
Mathias Bruun
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 3NT   8   50 -14
12 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Leif Øgaard
Michael Mulvad
S 4S   10 420   -2
13 Steen Winkler
Claus Sørensen
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
N 4S   10 420   -2
14 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
N 3NT   10 430   13
15 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
N 4S   10 420   -2
16 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
S 4S   10 420   -2
17 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
N 4S   9   50 -14
18 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
N 4S   11 450   19
19 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
N 3NT   10 430   13
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
N 4S   10 420   -2
D18
Ø/NS

S 7 6
H 8
R E B 6 5 4 3
K K D B 8
  S K 5
  H E 9 5 3
  R K D T
  K E 6 5 4
TABLES B 9 3 2
H K D T 7
R 7 2
K 9 3 2
 S E D T 8 4
H B 6 4 2
R 9 8
K T 7
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Ø 3H   7 100   0
2 Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Ø 4H   7 150   10
3 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Paul Hansen
Henrik Ipsen
N 2R   9 110   5
4 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
V 3H   7 100   0
5 Villy Dam
Otto Dahl
Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
V 2H   7 50   -7
6 Jan Petersen
Arne Petersen
Bjarne Hansen
Torben Værum
V 1NT   7   90 -11
7 Kasper Konow
Michael Askgaard
Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Ø 4H   7 150   10
8 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
N 5R D 9   500 -18
9 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
N 2R D 9 380   15
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Niels Foged
Steen B. Andersen
Ø 3H   7 100   0
11 Lars Blakset
Mathias Bruun
Ib Axelsen
Kristian Valsted
V 3H   7 100   0
12 Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Leif Øgaard
Michael Mulvad
V 2NT   8   120 -15
13 Steen Winkler
Claus Sørensen
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
V 2NT   7 50   -7
14 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
S 3R D 9 670   19
15 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
S 4S D 8   500 -18
16 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Ø 4H   7 150   10
17 Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Ø 3NT D 6 500   17
18 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Bent Pedersen
Flemming Pedersen
V 4H   7 150   10
19 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ø 2H   8   110 -13
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
V 2H   7 50   -7

Bordresultater

Bord 1
NS 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
ØV 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 2S   9 140   5
D17 S 3NT   10 430   13
D18 Ø 3H   7 100   0
Score (NS) : 18 (ØV) : -18
Bord 2
NS 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
ØV 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 5R   9 200   9
D17 N 4S   10 420   -2
D18 Ø 4H   7 150   10
Score (NS) : 17 (ØV) : -17
Bord 3
NS 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
ØV 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 3R   9   110 -3
D17 N 3NT   10 430   13
D18 N 2R   9 110   5
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 4
NS 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
ØV 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 3NT D 7 500   16
D17 N 4S   10 420   -2
D18 V 3H   7 100   0
Score (NS) : 14 (ØV) : -14
Bord 5
NS 10 Villy Dam - Otto Dahl
ØV 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4S D 7   500 -16
D17 N 3NT   7   100 -18
D18 V 2H   7 50   -7
Score (NS) : -41 (ØV) : 41
Bord 6
NS 11 Jan Petersen - Arne Petersen
ØV 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4S   7   150 -7
D17 N 4S   10 420   -2
D18 V 1NT   7   90 -11
Score (NS) : -20 (ØV) : 20
Bord 7
NS 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
ØV 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 5R D 10 200   9
D17 N 4S   10 420   -2
D18 Ø 4H   7 150   10
Score (NS) : 17 (ØV) : -17
Bord 8
NS 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
ØV 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 6R D 9 800   19
D17 N 3NT   10 430   13
**D18 N 5R D 9   500 -18
Score (NS) : 50 (ØV) : -50
Bord 9
NS 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
ØV 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4S D 7   500 -16
D17 N 3NT   7   100 -18
D18 N 2R D 9 380   15
Score (NS) : -19 (ØV) : 19
Bord 10
NS 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
ØV 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 3S D 8   100 0
D17 N 4S   10 420   -2
D18 Ø 3H   7 100   0
Score (NS) : -2 (ØV) : 2
Bord 11
NS 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 4R   7 300   13
D17 N 3NT   8   50 -14
D18 V 3H   7 100   0
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 12
NS 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
ØV 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4S D 8   300 -10
D17 S 4S   10 420   -2
D18 V 2NT   8   120 -15
Score (NS) : -27 (ØV) : 27
Bord 13
NS 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
ØV 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4S D 7   500 -16
D17 N 4S   10 420   -2
D18 V 2NT   7 50   -7
Score (NS) : -25 (ØV) : 25
Bord 14
NS 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
ØV 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 Ø 4H D 8 500   16
D17 N 3NT   10 430   13
D18 S 3R D 9 670   19
Score (NS) : 48 (ØV) : -48
Bord 15
NS 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
ØV 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 3NT   8 100   3
D17 N 4S   10 420   -2
D18 S 4S D 8   500 -18
Score (NS) : -17 (ØV) : 17
Bord 16
NS 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
ØV 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4S D 7   500 -16
D17 S 4S   10 420   -2
D18 Ø 4H   7 150   10
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 17
NS 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
ØV 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4S D 9   100 0
D17 N 4S   9   50 -14
D18 Ø 3NT D 6 500   17
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 18
NS 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
ØV 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 4R   8 200   9
D17 N 4S   11 450   19
D18 V 4H   7 150   10
Score (NS) : 38 (ØV) : -38
Bord 19
NS 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
ØV 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 3R   10   130 -5
D17 N 3NT   10 430   13
D18 Ø 2H   8   110 -13
Score (NS) : -5 (ØV) : 5
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4S D 8   300 -10
D17 N 4S   10 420   -2
D18 V 2H   7 50   -7
Score (NS) : -19 (ØV) : 19

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard