Frekvenstavler

D22
Ø/ØV

S D B 9 6 3
H E 7 2
R 8
K E D 9 8
  S T 4 2
  H 9 6 5
  R K 6 4
  K K B T 4
TABLES K 8 7 5
H T
R E D 7 2
K 7 6 5 2
 S E
H K D B 8 4 3
R B T 9 5 3
K 3
Spil D22
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
6 S 4H   12 480   13
1 S 5H   12 480   13
8 S 4H   11 450   -2
5 S 4H   10 420   -15
D23
S/Alle

S 4
H K D 9 8 7 3 2
R E 6 3
K B 6
  S K D 9
  H T 5
  R K 9 7
  K K T 9 7 5
TABLES 8 7 3 2
H B 6
R D B T 8
K E 4 3
 S E B T 6 5
H E 4
R 5 4 2
K D 8 2
Spil D23
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 4H   10 620   19
1 Ø 2S D 6 500   17
1 N 3H   11 200   15
1 N 3H   10 170   13
1 N 2H   9 140   3
8 N 3H   9 140   3
7 N 4H   9   100 -13
D24
V/-

S K B 9 8 6 3
H B T 5
R E T 2
K 5
  S T 2
  H 6
  R K D 4 3
  K K B T 9 7 4
TABLES 7 5 4
H K 7 3
R B 8 6 5
K D 8 3
 S E D
H E D 9 8 4 2
R 9 7
K E 6 2
Spil D24
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
2 N 6S   13 1010   17
1 S 6H   13 1010   17
5 S 4H   13 510   -1
7 N 4S   13 510   -1
3 S 4S   13 510   -1
1 N 4H   12 480   -17
1 V 4K D 8 300   -19

Spilresultater

D22
Ø/ØV

S D B 9 6 3
H E 7 2
R 8
K E D 9 8
  S T 4 2
  H 9 6 5
  R K 6 4
  K K B T 4
TABLES K 8 7 5
H T
R E D 7 2
K 7 6 5 2
 S E
H K D B 8 4 3
R B T 9 5 3
K 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
S 4H   10 420   -15
2 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
S 4H   10 420   -15
3 Villy Dam
Otto Dahl
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
S 4H   11 450   -2
4 Jan Petersen
Arne Petersen
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
S 4H   12 480   13
5 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Paul Hansen
Henrik Ipsen
S 4H   11 450   -2
6 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
S 4H   11 450   -2
7 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
S 4H   10 420   -15
8 Bjarne Hansen
Torben Værum
Niels Foged
Steen B. Andersen
S 4H   11 450   -2
9 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Kasper Konow
Michael Askgaard
S 4H   12 480   13
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
S 4H   11 450   -2
11 Steen Winkler
Claus Sørensen
Leif Øgaard
Michael Mulvad
S 4H   12 480   13
12 Lars Blakset
Mathias Bruun
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
S 4H   12 480   13
13 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ib Axelsen
Kristian Valsted
S 4H   12 480   13
14 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
S 4H   11 450   -2
15 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
S 4H   10 420   -15
16 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
S 4H   12 480   13
17 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Bo Engel Olsen
Casper Klink
S 4H   10 420   -15
18 Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
S 4H   11 450   -2
19 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
S 5H   12 480   13
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
S 4H   11 450   -2
D23
S/Alle

S 4
H K D 9 8 7 3 2
R E 6 3
K B 6
  S K D 9
  H T 5
  R K 9 7
  K K T 9 7 5
TABLES 8 7 3 2
H B 6
R D B T 8
K E 4 3
 S E B T 6 5
H E 4
R 5 4 2
K D 8 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
N 3H   9 140   3
2 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
N 4H   9   100 -13
3 Villy Dam
Otto Dahl
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
N 3H   11 200   15
4 Jan Petersen
Arne Petersen
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Ø 2S D 6 500   17
5 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Paul Hansen
Henrik Ipsen
N 2H   9 140   3
6 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
N 4H   9   100 -13
7 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
N 3H   9 140   3
8 Bjarne Hansen
Torben Værum
Niels Foged
Steen B. Andersen
N 4H   9   100 -13
9 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Kasper Konow
Michael Askgaard
N 3H   9 140   3
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
N 3H   9 140   3
11 Steen Winkler
Claus Sørensen
Leif Øgaard
Michael Mulvad
N 3H   9 140   3
12 Lars Blakset
Mathias Bruun
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
N 3H   10 170   13
13 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ib Axelsen
Kristian Valsted
N 4H   9   100 -13
14 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
N 4H   10 620   19
15 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
N 4H   9   100 -13
16 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
N 3H   9 140   3
17 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Bo Engel Olsen
Casper Klink
N 4H   9   100 -13
18 Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
N 4H   9   100 -13
19 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
N 3H   9 140   3
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
N 3H   9 140   3
D24
V/-

S K B 9 8 6 3
H B T 5
R E T 2
K 5
  S T 2
  H 6
  R K D 4 3
  K K B T 9 7 4
TABLES 7 5 4
H K 7 3
R B 8 6 5
K D 8 3
 S E D
H E D 9 8 4 2
R 9 7
K E 6 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
V 4K D 8 300   -19
2 Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
S 4S   13 510   -1
3 Villy Dam
Otto Dahl
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
S 4H   13 510   -1
4 Jan Petersen
Arne Petersen
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
S 4H   13 510   -1
5 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Paul Hansen
Henrik Ipsen
S 6H   13 1010   17
6 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
N 4S   13 510   -1
7 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
Freddi Brøndum
Christian Brøndum
N 4S   13 510   -1
8 Bjarne Hansen
Torben Værum
Niels Foged
Steen B. Andersen
N 4S   13 510   -1
9 H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Kasper Konow
Michael Askgaard
S 4H   13 510   -1
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
N 4H   12 480   -17
11 Steen Winkler
Claus Sørensen
Leif Øgaard
Michael Mulvad
N 6S   13 1010   17
12 Lars Blakset
Mathias Bruun
Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
S 4S   13 510   -1
13 Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ib Axelsen
Kristian Valsted
S 4H   13 510   -1
14 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
N 4S   13 510   -1
15 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
N 4S   13 510   -1
16 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
H.C.Graversen
Poul Clemmensen
N 4S   13 510   -1
17 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Bo Engel Olsen
Casper Klink
N 6S   13 1010   17
18 Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
S 4H   13 510   -1
19 Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
S 4S   13 510   -1
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
N 4S   13 510   -1

Bordresultater

Bord 1
NS 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
ØV 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   10 420   -15
D23 N 3H   9 140   3
D24 V 4K D 8 300   -19
Score (NS) : -31 (ØV) : 31
Bord 2
NS 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
ØV 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   10 420   -15
D23 N 4H   9   100 -13
D24 S 4S   13 510   -1
Score (NS) : -29 (ØV) : 29
Bord 3
NS 10 Villy Dam - Otto Dahl
ØV 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   11 450   -2
D23 N 3H   11 200   15
D24 S 4H   13 510   -1
Score (NS) : 12 (ØV) : -12
Bord 4
NS 11 Jan Petersen - Arne Petersen
ØV 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   12 480   13
D23 Ø 2S D 6 500   17
D24 S 4H   13 510   -1
Score (NS) : 29 (ØV) : -29
Bord 5
NS 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
ØV 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   11 450   -2
D23 N 2H   9 140   3
D24 S 6H   13 1010   17
Score (NS) : 18 (ØV) : -18
Bord 6
NS 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
ØV 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   11 450   -2
D23 N 4H   9   100 -13
D24 N 4S   13 510   -1
Score (NS) : -16 (ØV) : 16
Bord 7
NS 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
ØV 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   10 420   -15
D23 N 3H   9 140   3
D24 N 4S   13 510   -1
Score (NS) : -13 (ØV) : 13
Bord 8
NS 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
ØV 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   11 450   -2
D23 N 4H   9   100 -13
D24 N 4S   13 510   -1
Score (NS) : -16 (ØV) : 16
Bord 9
NS 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
ØV 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   12 480   13
D23 N 3H   9 140   3
D24 S 4H   13 510   -1
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 10
NS 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
ØV 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   11 450   -2
D23 N 3H   9 140   3
D24 N 4H   12 480   -17
Score (NS) : -16 (ØV) : 16
Bord 11
NS 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
ØV 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   12 480   13
D23 N 3H   9 140   3
D24 N 6S   13 1010   17
Score (NS) : 33 (ØV) : -33
Bord 12
NS 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
ØV 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   12 480   13
D23 N 3H   10 170   13
D24 S 4S   13 510   -1
Score (NS) : 25 (ØV) : -25
Bord 13
NS 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   12 480   13
D23 N 4H   9   100 -13
D24 S 4H   13 510   -1
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 14
NS 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
ØV 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   11 450   -2
D23 N 4H   10 620   19
D24 N 4S   13 510   -1
Score (NS) : 16 (ØV) : -16
Bord 15
NS 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
ØV 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   10 420   -15
D23 N 4H   9   100 -13
D24 N 4S   13 510   -1
Score (NS) : -29 (ØV) : 29
Bord 16
NS 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
ØV 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   12 480   13
D23 N 3H   9 140   3
D24 N 4S   13 510   -1
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 17
NS 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
ØV 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   10 420   -15
D23 N 4H   9   100 -13
D24 N 6S   13 1010   17
Score (NS) : -11 (ØV) : 11
Bord 18
NS 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
ØV 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   11 450   -2
D23 N 4H   9   100 -13
D24 S 4H   13 510   -1
Score (NS) : -16 (ØV) : 16
Bord 19
NS 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
ØV 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 5H   12 480   13
D23 N 3H   9 140   3
D24 S 4S   13 510   -1
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 S 4H   11 450   -2
D23 N 3H   9 140   3
D24 N 4S   13 510   -1
Score (NS) : 0 (ØV) : 0

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard