Frekvenstavler

D25
N/ØV

S E 9 7 5
H D 9
R T 3 2
K T 7 5 4
  S K B T 6 4
  H T 8 2
  R D 8
  K 9 8 3
TABLES 8 2
H E K 6 5 3
R E 5
K E K B 2
 S D 3
H B 7 4
R K B 9 7 6 4
K D 6
Spil D25
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 4S D 8 500   19
1 Ø 4H   8 200   17
5 Ø 4H   9 100   11
1 V 2S   10   170 5
1 Ø 3H   11   200 3
6 Ø 4H   10   620 -4
4 Ø 4H   11   650 -15
1 Ø 4S   11   650 -15
D26
Ø/Alle

S E 2
H B 7 6 3
R E D T 4 3
K 8 5
  S K D 8 4
  H K 9 5
  R 9 2
  K E T 9 2
TABLES 7 3
H D 2
R B 8 7
K K D B 7 6 4
 S B T 9 6 5
H E T 8 4
R K 6 5
K 3
Spil D26
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 3H D 9 730   19
2 N 4H   10 620   16
1 V 3NT   6 300   13
1 V 2NT   6 200   10
1 N 2H   11 200   10
1 N 3H   10 170   6
1 N 2H   10 170   6
1 N 3R   11 150   3
1 S 2H   9 140   -1
1 N 3H   9 140   -1
1 N 2H   9 140   -1
1 V 1NT   6 100   -7
2 V 4K   9 100   -7
4 Ø 3K   9   110 -14
1 S 3S   7   200 -19
D27
S/-

S D 4 2
H E 5
R K D T 6 4
K D B 5
  S K 7 5
  H K B 8 6 4 2
  R 9
  K K T 2
TABLES B 9 6
H 7
R E B 8 7 3 2
K 8 6 3
 S E T 8 3
H D T 9 3
R 5
K E 9 7 4
Spil D27
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 3NT D 9 550   19
1 N 3NT   10 430   17
1 N 3NT   9 400   13
2 S 3NT   9 400   13
1 N 2NT   9 150   8
1 S 2NT   9 150   8
1 S 3S   9 140   5
1 N 2S   8 110   1
2 S 2S   8 110   1
4 V 2H   6 100   -6
1 N 3NT   7   100 -12
1 S 4S   8   100 -12
1 S 3NT   5   200 -15
1 N 2R D 6   300 -18
1 N 3R   3   300 -18

Spilresultater

D25
N/ØV

S E 9 7 5
H D 9
R T 3 2
K T 7 5 4
  S K B T 6 4
  H T 8 2
  R D 8
  K 9 8 3
TABLES 8 2
H E K 6 5 3
R E 5
K E K B 2
 S D 3
H B 7 4
R K B 9 7 6 4
K D 6
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
V 4S D 8 500   19
2 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Villy Dam
Otto Dahl
Ø 4H   9 100   11
3 Jan Petersen
Arne Petersen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
Ø 4H   11   650 -15
4 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
Ø 4H   10   620 -4
5 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
Ø 4H   9 100   11
6 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Paul Hansen
Henrik Ipsen
Ø 4H   8 200   17
7 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Niels Foged
Steen B. Andersen
Ø 4H   10   620 -4
8 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
Ø 4H   10   620 -4
9 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Bjarne Hansen
Torben Værum
Ø 4H   10   620 -4
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Kasper Konow
Michael Askgaard
Ø 4H   10   620 -4
11 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Steen Winkler
Claus Sørensen
Ø 4H   11   650 -15
12 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
Ø 4H   11   650 -15
13 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Lars Blakset
Mathias Bruun
Ø 4S   11   650 -15
14 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Ib Axelsen
Kristian Valsted
Ø 4H   10   620 -4
15 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
Ø 4H   11   650 -15
16 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Ø 4H   9 100   11
17 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
Ø 3H   11   200 3
18 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
Ø 4H   9 100   11
19 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 2S   10   170 5
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Ø 4H   9 100   11
D26
Ø/Alle

S E 2
H B 7 6 3
R E D T 4 3
K 8 5
  S K D 8 4
  H K 9 5
  R 9 2
  K E T 9 2
TABLES 7 3
H D 2
R B 8 7
K K D B 7 6 4
 S B T 9 6 5
H E T 8 4
R K 6 5
K 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
N 3H   9 140   -1
2 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Villy Dam
Otto Dahl
V 4K   9 100   -7
3 Jan Petersen
Arne Petersen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
N 3R   11 150   3
4 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
N 3H D 9 730   19
5 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
N 2H   10 170   6
6 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Paul Hansen
Henrik Ipsen
N 3H   10 170   6
7 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Niels Foged
Steen B. Andersen
V 3NT   6 300   13
8 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
V 4K   9 100   -7
9 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Bjarne Hansen
Torben Værum
N 4H   10 620   16
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Kasper Konow
Michael Askgaard
N 2H   11 200   10
11 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Steen Winkler
Claus Sørensen
Ø 3K   9   110 -14
12 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
S 3S   7   200 -19
13 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Lars Blakset
Mathias Bruun
Ø 3K   9   110 -14
14 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Ib Axelsen
Kristian Valsted
S 2H   9 140   -1
15 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
V 1NT   6 100   -7
16 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Ø 3K   9   110 -14
17 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
N 4H   10 620   16
18 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
N 2H   9 140   -1
19 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
V 2NT   6 200   10
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
Ø 3K   9   110 -14
D27
S/-

S D 4 2
H E 5
R K D T 6 4
K D B 5
  S K 7 5
  H K B 8 6 4 2
  R 9
  K K T 2
TABLES B 9 6
H 7
R E B 8 7 3 2
K 8 6 3
 S E T 8 3
H D T 9 3
R 5
K E 9 7 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
Svend Erik Eriksen
Jørgen Priess
N 3NT   10 430   17
2 Thorvald Aagaard
Morten Jepsen
Villy Dam
Otto Dahl
V 2H   6 100   -6
3 Jan Petersen
Arne Petersen
Bent Lüthcke
Lars Mathiasen
V 2H   6 100   -6
4 Ejgild Johansen
Lars Nielsen
Karsten Jensen
Torben Dalsgaard
N 3NT   7   100 -12
5 Carsten Sørensen
John Møller Jepsen
Mads Krøjgaard
Arne Mohr
V 2H   6 100   -6
6 Freddi Brøndum
Christian Brøndum
Paul Hansen
Henrik Ipsen
S 4S   8   100 -12
7 Ib Christian Bank
Brian Skjønnemann
Niels Foged
Steen B. Andersen
S 3NT   9 400   13
8 Henrik Caspersen
Tom Nørgaard
H.C.Nielsen
Knud-Aage Boesgaard
S 3NT   9 400   13
9 Niels Krøjgaard
Jens Ove Henneberg
Bjarne Hansen
Torben Værum
N 2NT   9 150   8
10 Lauge Schäffer
Jens Auken
Kasper Konow
Michael Askgaard
S 2NT   9 150   8
11 Kaj Sørensen
Rudi Bjerregaard
Steen Winkler
Claus Sørensen
N 3R   3   300 -18
12 Leif Øgaard
Michael Mulvad
Torben Ebbesen
Flemming Jørgensen
N 2S   8 110   1
13 Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Lars Blakset
Mathias Bruun
S 3NT D 9 550   19
14 Kim Arentsen
Henrik Smedemark
Ib Axelsen
Kristian Valsted
S 3NT   5   200 -15
15 Bent Pedersen
Flemming Pedersen
Palle Reimann
Jens Ole Jensen
V 2H   6 100   -6
16 Bo Engel Olsen
Casper Klink
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
N 2R D 6   300 -18
17 H.C.Graversen
Poul Clemmensen
Frank Paaskesen
Helge Hesselberg
S 3S   9 140   5
18 Peter Kraunsøe
Søren Kraunsøe
Andreas Marquardsen
Thomas Berg
N 3NT   9 400   13
19 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Søren B. Jørgensen
Peter Jacobsen
S 2S   8 110   1
20 Jørgen Hansen
Nils Mønsted
Lars W. Pedersen
Boje Henriksen
S 2S   8 110   1

Bordresultater

Bord 1
NS 9 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
ØV 8 Svend Erik Eriksen - Jørgen Priess
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 V 4S D 8 500   19
D26 N 3H   9 140   -1
D27 N 3NT   10 430   17
Score (NS) : 35 (ØV) : -35
Bord 2
NS 7 Thorvald Aagaard - Morten Jepsen
ØV 10 Villy Dam - Otto Dahl
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   9 100   11
D26 V 4K   9 100   -7
D27 V 2H   6 100   -6
Score (NS) : -2 (ØV) : 2
Bord 3
NS 11 Jan Petersen - Arne Petersen
ØV 6 Bent Lüthcke - Lars Mathiasen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   11   650 -15
D26 N 3R   11 150   3
D27 V 2H   6 100   -6
Score (NS) : -18 (ØV) : 18
Bord 4
NS 12 Ejgild Johansen - Lars Nielsen
ØV 5 Karsten Jensen - Torben Dalsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   10   620 -4
D26 N 3H D 9 730   19
D27 N 3NT   7   100 -12
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 5
NS 13 Carsten Sørensen - John Møller Jepsen
ØV 4 Mads Krøjgaard - Arne Mohr
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   9 100   11
D26 N 2H   10 170   6
D27 V 2H   6 100   -6
Score (NS) : 11 (ØV) : -11
Bord 6
NS 14 Freddi Brøndum - Christian Brøndum
ØV 3 Paul Hansen - Henrik Ipsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   8 200   17
D26 N 3H   10 170   6
D27 S 4S   8   100 -12
Score (NS) : 11 (ØV) : -11
Bord 7
NS 2 Ib Christian Bank - Brian Skjønnemann
ØV 15 Niels Foged - Steen B. Andersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   10   620 -4
D26 V 3NT   6 300   13
D27 S 3NT   9 400   13
Score (NS) : 22 (ØV) : -22
Bord 8
NS 20 Henrik Caspersen - Tom Nørgaard
ØV 16 H.C.Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   10   620 -4
D26 V 4K   9 100   -7
D27 S 3NT   9 400   13
Score (NS) : 2 (ØV) : -2
Bord 9
NS 17 Niels Krøjgaard - Jens Ove Henneberg
ØV 19 Bjarne Hansen - Torben Værum
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   10   620 -4
D26 N 4H   10 620   16
D27 N 2NT   9 150   8
Score (NS) : 20 (ØV) : -20
Bord 10
NS 1 Lauge Schäffer - Jens Auken
ØV 18 Kasper Konow - Michael Askgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   10   620 -4
D26 N 2H   11 200   10
D27 S 2NT   9 150   8
Score (NS) : 14 (ØV) : -14
Bord 11
NS 29 Kaj Sørensen - Rudi Bjerregaard
ØV 28 Steen Winkler - Claus Sørensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   11   650 -15
D26 Ø 3K   9   110 -14
D27 N 3R   3   300 -18
Score (NS) : -47 (ØV) : 47
Bord 12
NS 27 Leif Øgaard - Michael Mulvad
ØV 30 Torben Ebbesen - Flemming Jørgensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   11   650 -15
D26 S 3S   7   200 -19
D27 N 2S   8 110   1
Score (NS) : -33 (ØV) : 33
Bord 13
NS 31 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
ØV 26 Lars Blakset - Mathias Bruun
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4S   11   650 -15
D26 Ø 3K   9   110 -14
D27 S 3NT D 9 550   19
Score (NS) : -10 (ØV) : 10
Bord 14
NS 32 Kim Arentsen - Henrik Smedemark
ØV 25 Ib Axelsen - Kristian Valsted
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   10   620 -4
D26 S 2H   9 140   -1
D27 S 3NT   5   200 -15
Score (NS) : -20 (ØV) : 20
Bord 15
NS 33 Bent Pedersen - Flemming Pedersen
ØV 24 Palle Reimann - Jens Ole Jensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   11   650 -15
D26 V 1NT   6 100   -7
D27 V 2H   6 100   -6
Score (NS) : -28 (ØV) : 28
Bord 16
NS 34 Bo Engel Olsen - Casper Klink
ØV 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   9 100   11
D26 Ø 3K   9   110 -14
D27 N 2R D 6   300 -18
Score (NS) : -21 (ØV) : 21
Bord 17
NS 22 H.C.Graversen - Poul Clemmensen
ØV 35 Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 3H   11   200 3
D26 N 4H   10 620   16
D27 S 3S   9 140   5
Score (NS) : 24 (ØV) : -24
Bord 18
NS 21 Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe
ØV 36 Andreas Marquardsen - Thomas Berg
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   9 100   11
D26 N 2H   9 140   -1
D27 N 3NT   9 400   13
Score (NS) : 23 (ØV) : -23
Bord 19
NS 37 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
ØV 39 Søren B. Jørgensen - Peter Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 V 2S   10   170 5
D26 V 2NT   6 200   10
D27 S 2S   8 110   1
Score (NS) : 16 (ØV) : -16
Bord 20
NS 40 Jørgen Hansen - Nils Mønsted
ØV 38 Lars W. Pedersen - Boje Henriksen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D25 Ø 4H   9 100   11
D26 Ø 3K   9   110 -14
D27 S 2S   8 110   1
Score (NS) : -2 (ØV) : 2

Esbjerg Bridgecenter
Kent Triel
19.04.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2B
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard