www.netbridge.dk
Velkommen
Du kan logge ind for at få adgang til din personlige forside.
Er du ikke en registreret bruger, kan du registrere dig.

Bookmark netbridge.dk!Bookmark netbridge.dk!
Benyt som startside!Benyt som startside!
Tip en ven!Tip en ven!
Hjælp!Hjælp!Ingen aktive polls

4: NyhederMaximize


Kendelse fra bridgenævnet Af: Thorvald Aagaard

Danmarks Bridgeforbunds Bridgenævn har den 16. marts 2006 afsagt kendelse efter en  appel fra Sorin Lupan mod en disciplinær afgørelse, der er truffet af Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse.

Efter anmodning fra Bridgenævnet offentliggør Danmarks Bridgeforbund kendelsen i delvis anonymiseret udgave. Offentliggørelsen sker på forbundets hjemmeside www.bridge.dk, og et kortere delvis anonymiseret  resume bringes i majnummeret af Dansk Bridge